Nu blir sjökorten mer rättvisande

De svenska sjökorten genomgår just nu en omfattande förändring, då de anpassas till det nya nationella höjdsystemet RH 2000. Först ut är sträckan Haparanda – Skellefteå där sjökorten numera utgår från det nya referenssystemet.

Nu blir sjökorten mer rättvisande

– De nya sjökorten blir enklare, lättare och mer rättvisande. Som användare behöver man inte ta hänsyn till landhöjning utan bara korrigera för aktuellt vattenstånd för att få aktuellt djup, säger Elisabeth Svensson, kartingenjör på Sjöfartsverket.

Landhöjningen innebär att land och havsbotten höjer sig i förhållande till havsytan. Landhöjningen som pågår i större delen av Sverige och med störst intensitet utmed mellersta och norra Norrlandskusten medför att det långsamt blir grundare i de flesta av våra kustfarvatten. För sjökortens del innebär landhöjningen att djupuppgifterna långsamt blir inaktuella. I vissa områden längs Norrlandskusten är det vid medelvattenstånd så mycket som 0,5 m grundare än vad sjökorten för närvarande anger. För att lösa detta problem, samt för att anpassa de svenska sjökorten till en internationell referensnivå, har Sjöfartsverket påbörjat "Sjökortslyftet".

I projektet anpassas sjökorten för moderna satellitbaserade mätningar vilket ger större noggrannhet. De nya sjökorten utgår dessutom från samma nollpunkt som lantmäteriet mäter mot. Det nya systemet bygger på internationella rekommendationer och passar därför bättre för samordning med andra länder.

Arbetet med att uppdatera databasen med den nya referensnivån är omfattande. Både djupkurvor, djupsiffror och strandlinjer påverkas i sjökorten, och det krävs handpåläggning för att allt ska bli rätt.

– Det är mycket data som ska förändras. Vi började vid gränsen till Finland och har jobbat oss ner längs kusten. Längs Norrlandskusten har både strandlinjen men framförallt djupangivelserna förändrats. Det har hänt mycket med landhöjningen där, säger projektledaren Elisabeth Svensson.

Arbetet med Sjökortslyftet påbörjades 2016 vid gränsen mot Finland och kommer att följa kusten medurs och beräknas nå norska gränsen till 2021. Arbetet, har inför våren 2017, resulterat i att sjökorten på sträckan Haparanda - Skellefteå utkommit med det nya referenssystemet.

– De nya sjökorten blir enklare, lättare och mer rättvisande. Som användare behöver man inte ta hänsyn till landhöjning utan bara korrigera för aktuellt vattenstånd för att få aktuellt djup, säger Elisabeth Svensson.

De nya sjökortsprodukterna

Sträckan mellan Haparanda och Nygrån är helt klar och finns tillgänglig i de digitala sjökorten som handelssjöfarten använder. Ny sjökortsdata är även tillgängliga för de aktörer som tillverkar elektroniska navigationssystem för fritidsbåtar. Specialkorten över Skellefteå kommer att bli färdiga och släppas under sommaren/tidig höst.

De allmänna sjökorten (tryckta i A0-format) som används främst av handelssjöfarten är planerade att tryckas under 2018 för den aktuella sträckan. Båtsportkortet Bottenviken (Haparanda – Sikeå) planeras vara färdigt till sommaren 2018.