Kluntarna i Piteå skärgård

Kluntarna ligger i den yttersta skärgården i norr, sydost om Baggen och ost om Vargön. En ö med spännande karg natur med blankslitna hällar, grånande klapperstenfält och vindpinade träd. Här kan man om man har tur hitta smultron, hjortron samt den blommande nattviolen. Berggrunden är malmförande.

Kluntarna i Piteå skärgård
Kluntarna i Piteå skärgård

Gästhamnen på Kluntarna

Förtöjning: Naturhamn vid klippvägg. Erbjuder bara skydd för sydostliga vindar. Det finns bergöglor att lägga till vid.
Hamndjup: 
Hamnplatser:
Hamnservice
GPS-koordinater (lat, lon):
65.281268, 21.934977

Kluntarna är pärlan i den yttre skärgården och ingår i Palta Pekens naturreservat och ligger 4 km från fastlandet. Ön har en spännande och karg natur med blankslipade hällar, grånande klapperstensfält och vindpinade träd. På den steniga ön växer också ett parti med tät lövskog.

Här kan man hitta både smultron, hjortron, snölav, bottenviksmalört, besksöta och blommande nattviol. Det finns bergöglor att lägga till vid och blankspolade hällar att bada varmt i.
Kluntarna kan också ståta med en labyrint.

Flora/Fauna
Örter: Becksötan, gåsört, nattviol, krypnarv, knutarv, groblad, kärrdunört, gul fetknopp, fönsterlav, mjölon, strandkrypa, slåtterblomma, fackelblomster, strandkvanne, strandråg, lopplummer, stensötan, vattenklöver, bottenviksmalört, hampdån, ärenpris, röllika, gårdsskräppa, grässtjärnblomma, strandglim, bergkårel, älggräs, kråkklöver, skogsstjärna, ängskovall, Klapperögontröst, Linnea, Flädervänderot, fibbla
Bär: hallon, smultron, hjortron, kråkbär, odon, hönsbär, åkerbär, lingon, blåbär,
Träd/buskar: gran, tall sälg, asp, pors, björk, gråal, rönn, hägg, en

Bebyggelse
Ett fåtal slitna stugor (2 st.) finns kvar.

Övriga allmänna faciliteter

Föreslagna förbättringar enligt översiktsplanen.
Angöringsplats ordnas.

Sevärdheter
Provborrningsschakt som Boliden sprängt på södra udden. Provborrningarna är gjorda mellan 1939 och 1953. Några vattenfyllda roströda gropar vittnar om detta.
Det gamla fiskeläget är flyttad till Storräbben och Svarthällan. Enstaka byggnader är kvar. Några labyrinter varav en, belägen mitt på ön, är daterad till medeltiden. Den har en ovanlig planlösning med 11 vallar. Det finns också en kompassros.

Labyrinter:
(10 m över havet=gamla) 2 labyrinter (varav en otydlig) på klapperstensrygg, ungefär mitt på ön.

Namnet på ön
Pitemålet ”Klòonta”

Skröna/myter
Holmen tillhör Kopparnäs by.
1922 upptäcktes ett manslik på isen. Mannen hade ett djupt krossår i pannan förmodligen åstadkommen av den yxa som hittades bredvid. Den döde identifierades som en finsk skomakare, Juho Lilja. En förrymd finsk livstidsfånge, Emil Nurmi, dömdes före mordet.

”Klòont-Johan”, Johan Lundkvist, levde länge ensam på ön och innehade fiskearrendet för ön mellan 1928 – 1944. Gästvänlig och underhållande gentemot kollegor. Övriga besökare (”kackerlackor” som han kallade dem) släppte han inte in genom dörren (låst dörr, stängda gardiner och fönsterluckor). Hittades 1951 med ett brutet lårben. Återkom därefter aldrig mer till ön.