Farledsbeskrivning Knivörleden

Går du mellan Knivören och Skagsudden ser du den prickade leden som inleds av två väderstrecksmärken, norr och väster om grundet. Gå in däremellan så finner du den prickade leden in med Hannosviken på styrbords sida.

Farledsbeskrivning Knivörleden

När du passerar norr om grundpricken efter ledpassagen håll ca 080o mot kruthuset på Oxgrundet. Även här är leden utprickad av öborna och ligger på norra sidan av Oxgrundet. Följ prickningen och när den tar slut är det bara att följa enstavlorna som finns på den södra delen av inloppet.

Leden är väldigt grund varför båtar med ett djupgående på 1,5 m får problem.