Krav som ställs på dig som framför ett fritidsfartyg yrkesmässig

Här är sidan för dig som har funderingar kring vad som gäller för att framföra ett fritidsfartyg. Här hittar du information om vilka krav som ställs på dig som framför ett fritidsfartyg och när ditt verksamhet övergår till att bli yrkesmässig.

Krav som ställs på dig som framför ett fritidsfartyg yrkesmässig

Fritidsskepp över 12 meters längd och 4 meters bredd
Den som framför ett fritidsskepp, med en längd om 12 meter eller mer och en bredd om 4 meter eller mer, ska kunna uppvisa något av följande examensbevis/intyg:

  • examen som fartygsbefäl klass VIII
  • kustskepparintyg
  • skepparexamen

Fritidsbåt mindre än 12 meters länd och 4 meters längd
För att framföra en fritidsbåt, med en längd under 12 meter och en bredd under 4 meter, krävs idag ingen särskild utbildning.
Detta kan i framtiden komma att ändras då ett utredningsarbete pågår inom regeringen rörande införande av ett "båtkörkort" även för båtar med en längd under 12 meter och en bredd under 4 meter.

Sjövärdighet och sjömanskap
Den som framför en fritidsbåt/fritidsfartyg, oavsett storlek, är alltid skyldig att tillse att båten/skeppet är sjövärdigt och att det framförs på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap. Att en båt/skepp är sjövärdigt innebär bland annat att det ska finnas en tillräckligt stor besättning ombord (ju större fartyg desto större besättning) och att det är utrustat och provianterat så att liv eller gods inte äventyras.

Mer än 12 passagerare ombord
Om du medför fler än 12 passagerare ombord betraktas även ett fritidsfartyg som passagerarfartyg, vilket innebär att det såväl tekniskt som bemanningsmässigt skall uppfylla de krav som ställs på ett sådant.

Utbildningar

Kustskepparintyg Utbildningar som leder till kustskepparintyg anordnas av olika studieförbund. Telefonnummer till dessa hittar du i telefonkatalogen. Du kan också vända dig till Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) för att få information om var du kan genomgå utbildningen.

Fartygsbefälsexamen klass VIII Utbildningar för att avlägga examen som fartygsbefäl klass VIII anordnas av olika studieförbund. Telefonnummer till dessa hittar du i telefonkatalogen.
Du kan också vända dig till Sjöfartshögskolan i Kalmar eller Chalmers tekniska högskola för att få information.