Hindersön i Luleå skärgård

En av de större öarna i Luleå skärgård och den enda ön norr om Arholma i Stockholms norra skärgård med jordbruk.

Hindersön i Luleå skärgård
Norrisund på Hindersön i Luleå skärgård

Redan på 1500-talet bodde här folk som försörjde sig på fiske, jordbruk och sälfångst. Hindersön har bofast befolkning, som mest under 40-talet bodde mer än 100 personer på ön. Hindersön kan angöras från olika håll - Ostisund, Norrisund och i Björkögärdsviken vid pensionat Jopikgården. Pensionat Jopikgården erbjuder övernattning, mat, bastu och konferenser.

Sevärt: Skärgårdsmiljön, Jopikgården och den gamla gruvan.

Gästhamnen på Hindersön, Björkögärdsviken

Björkögärdsvikens hamn

Förtöjning: Fast brygga.
Hamndjup: 3 m
Hamnplatser: 10 gästplatser
Hamnservice: Toalett. grillplats, sophantering, sjösättningsramp, el och bastu.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.576898, 22.627609

Gästhamnsavgift: 60 kr/dygn.
Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Björkögärdsvikens hamn

Övrigt: Serviceanläggning med dusch, toaletter, tvättmaskin, café och restaurang finns vid Jopikgården ca 400 meter från hamnen Björkögärdsviken. Här finns också 36 bäddar att hyra. Jopikgården hyr också ut cyklar och kanoter. Turbåten angör Björkögärdsviken.

Gästhamnen på Hindersön, Norrisund

Björkögärdsvikens hamn

Röd prick: Kommunens gästbrygga

Förtöjning: Flytbrygga.
Hamndjup: 1,7 m
Hamnplatser: Några få gästplatser.
Hamnservice
GPS-koordinater (lat, lon):
65.586124, 22.61982

Gästhamnen i Norrisund

Gästhamnsavgift: 60 kr/dygn.
Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Gästhamnen på Hindersön, Ostisund

Björkögärdsvikens hamn

Förtöjning: Flytbrygga.
Hamndjup: 2 m.
Hamnplatser: 10 gästplatser.
Hamnservice: Torrtoalett, grillplatser och sophantering.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.577466, 22.612846

Gästhamnsavgift: 60 kr/dygn.
Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Gästhamnen i Ostisund

Ön har fått sitt namn av Hinders

Ön har fått sitt namn av Hinders, en äldre form av nuvarande mansnamnet Henrik. Henrik var Finlands skyddshelgon under medeltiden. Ön har haft bofast befolkning sedan 1500-talet.

Den är Sveriges nordligaste jordbruksby i skärgårdsmiljö (idag 1997 dock bara en bonde som faktiskt heter Öhman i efternamn!).
Ön har haft både järnmalmsgruva(1870-tal) och kalk- och marmorbrytning (i början av 1900-talet). Järnmalmsgruvan öppnades av en professor Anders Fornander. Han reste en minnessten över sig själv! Ett kruthus av gråsten är restaurerat och syns på Oxgrundet när man passerar med båt genom "Västisundet". (Krut användes vid sprängning och gruvarbete förr, före Nobels upptäckt av dynamiten.)

Jopikgården på Hindersön

Vid Ostisundet har Luleå kommun renoverat en bondgård "Jopik"-gården till vandrarhem under 1990-talet. Den kan bl.a. användas för lägerskolor.

Basta på Hindersön

Njut av en avkopplande vedeldad skärgårdsbastu efter dagens äventyr. Luleå kommun har 8 bastuanläggningar på sex öar i Luleå skärgård. På Hindersön finns en bastu i Björkögärdsvikens hamn. I anslutning till bastun finns en grillplats inntill vedförådet. Bokning av bastu sker manuellt och en lista finns på väggen utanför bastun.

Bastun i Björkögårdsviken

Inför ditt bastubesök

  • Alla skärgårdsbesökare kan boka en bastu kostnadsfritt.
  • Bastuanläggningarna är endast bokningsbara på plats.
  • Bokning av bastu sker manuellt i anslutning till gästbryggan, max en timme per bokning.
  • Bastun ska städas och fyllas på med ny ved efter användning.
  • Viktigt efter vinteranvändning: Töm varmvattenbehållaren ovanför aggregatet inne i bastun!

Film från Hindersön

Av alla skärgårdar i Bottenviken och Kvarken är Luleå skärgård den som är lättast att besöka, även om man inte har båt. Under sommaren kan man åka med flera turbåtar från Norra eller Södra hamnarna ut till olika öar ute i den stora skärgården som har 1312 öar. Under midsommaraftonen 2011 reste vi med turbåten Kungsholm ut till Hindersön och deltog i midsommarfirandet där. På vägen ut stannade Kungsholm till vid Klubbviken och Junkön. Vi tog med oss videokamera och spelade in en kortfilm från midsommarfiranden på ön, med vackert väder, musik på bryggorna och glada barn som dansar runt midsommarstången!