Över 1200 uppdateringar i årets båtsportkort

Nu skeppar Sjöfartsverket ut uppdaterade båtsportkort för fyra av landets olika kustområden. Korten som syftar till att öka sjösäkerheten kommer i år med över 1200 uppdateringar om bland annat nya djupkurvor och fartbegränsningar.

Över 1200 uppdateringar i årets båtsportkort

Var och ett av Sjöfartsverkets totalt 16 olika båtsportkort täcker en viss kuststräcka och trycks på ett vattentåligt papper. Korten uppdateras årligen med nya förändringar inom en rad olika områden och syftar till att öka sjösäkerheten.

- Båtsportkort är vanliga sjökort i mindre format och framtaget för landets alla fritidsbåtsägare. Korten uppdateras kontinuerligt och trycks i olika intervaller beroende på vilka förändringar som sker i respektive kustområde. Därför är det också viktigt att man som fritidsbågsägare har ett uppdaterat sjökort till hands, säger Fredrik Strömbäck, Kundansvarig vid Sjöfartsverkets avdelning för Sjögeografi.

Sjöfartsverket har för årets båtsportkort också beslutat att byta ut pappret för kortet mot ett mer miljövänligt och FSC-certifierat (Forest Stewardship Council) alternativ.

- Som ett led i vårt pågående klimatarbete använder vi nu ett mer miljövänligt papper till båtsportkorten. Sidorna i korten kan därför upplevas som något tunnare, men de håller samma kvalitet och är lika slit- och vattentåliga som tidigare upplagor, säger Fredrik Strömbäck.

Fakta – Sjöfartsverkets båtsportkort 2021

Sjöfartsverket ansvarar för att säkerställa tillgänglighet, framkomlighet och säkerheten ute till sjöss. Som en del inom uppdraget ingår att producera relevanta sjökort som ger ett fullgott stöd för sjöfarare att kunna navigera i svenska vatten.

Sjöfartsverkets båtsportkort för 2021 kommer med följande förändringar för respektive serie.

Västkusten norra

Cirka 400 uppdateringar. Djupuppgifter har ändrats som ett resultat av sjömätningar. Fartbegränsningar har tillkommit och tagits bort. Ändringar med anledning av nytt och förändrat ruttsystem i Kattegatt.

Västkusten södra

Cirka 400 uppdateringar. Djupändringar och undervattenstenar med anledning av sjömätningar. Flytande utmärkning har flyttats och ändrats. Ändringar med anledning av nytt och förändrat ruttsystem i Kattegatt.

Sydkusten

Cirka 230 uppdateringar. Resultat från flera sjömätningar har förts in i sjökortet. Förändringar med anledning av nytt ruttsystem och trafiksepareringar. Nya förbudsområden och fartbegränsningar.

Ostkusten

Cirka 200 uppdateringar. Nya och justerade fågelskyddsområden. Nya fyrar och ändrad flytande utmärkning. Flera nya undervattenstenar och justerade djupkurvor.

För mer information om Sjöfartsverkets båtsportkort - https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/sjokortsprodukter/kopa-sjokort2/