Nya drönarregler

Den 1 januari 2021 träder nya regler om drönare i kraft för hela EU. De viktigaste nyheterna är att det kommer att krävas drönarkort för att flyga med drönare, samt att alla operatörer måste registrera sig. Bakgrunden till de nya reglerna är att antalet drönare i luftrummet väntas öka och det ställer krav på både utveckling av själva drönarna och säkerheten i luftrummet.

Nya drönarregler

De nya reglerna innebär bland annat att alla operatörer som ansvarar för flygningar med drönare måste registrera sig hos Transportstyrelsen. Operatörerna får då ett operatörs-ID som deras drönare ska märkas med. Operatören kan antingen vara en person eller en organisation.

Fjärrpiloter (drönarpiloter) måste även utbilda sig. För den öppna kategorin sker utbildningen online på transportstyrelsen.se, med ett efterföljande kunskapstest. Vid godkänt resultat tilldelas man ett drönarkort som ger fjärrpiloten tillstånd att flyga med drönare. Det teoretiska utbildningsmaterialet finns redan att tillgå på Transportstyrelsens hemsida.

De nya reglerna ligger relativt nära Sveriges nuvarande regler, men drönare får olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Drönare indelas i öppen, specifik och certifierad kategori. Precis som tidigare finns tre grundregler som alltid gäller vid drönarflygning. Dessa är att man inte får flyga utom synhåll, inte flyga högre än 120 meter utom i visa fall och inte heller flyga på ett sätt som kan vara farligt för andra.

De största förändringarna i korthet:

  • Fjärrpiloter i den öppna kategorin måste genomföra utbildning och prov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare. Drönarkortet gäller i 5 år. Provet tar ca 40 minuter att genomföra och vid godkänt resultat tilldelas man drönarkortet direkt.
  • Nya krav på registrering av drönaroperatörer för nästan alla drönare, s.k. operatörs-ID
  • Nya drönare ska programmeras med operatörs-ID
  • För drönare upp till 25 kg krävs inga särskilda tillstånd från Transportstyrelsen utöver drönarkort och registrering så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken utom över hinder när ägaren begär det och inte över människor utan deras tillstånd, utom för de minsta drönarna (under 250g). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.
  • Om man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor utan deras tillåtelse eller över folksamling måste tillstånd sökas hos Transportstyrelsen på samma sätt som idag. Detta gäller även drönare över 25kg och dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.
  • En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd med hjälp av operatörs-ID. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg. Identifiering sker med hjälp av märkning.

Den 21 december öppnar Transportstyrelsens kundtjänst för frågor om drönare och den 4 januari öppnar tjänsterna för att ta drönarkort och operatörsregistrering.

PRISER, DRÖNARKORT OCH REGISTRERING

  • Drönarkort (öppen kategori): 130 kr.
  • Operatörregistrering (öppen kategori): 50 kr, plus 50 kronor årligen i registerhållningsavgift.

Läs mer om reglerna och gör drönarguiden på www.transportstyrelsen.se/dronare