Bergnäsets småbåtshamn i Luleå

Hamnen erbjuder ett gott skydd mot alla vindriktningar genom en kraftig stenpir som omger kajerna. Hamnen har 185 hamnplatser och 72 uppläggningsplatser.

Bergnäsets småbåtshamn i Luleå
Bergnäsets småbåtshamn i Luleå

Hamnen i Bergnäset

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 2,5 m
Hamnplatser: 185
Hamnservice: Sjösättningsramp, färskvatten, toaletter, vatten och el.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.574578, 22.118869

Bergnäsets Hamnförening

Ordförande
Jan Strandberg
jan.c.strandberg@gmail.com
070-623 59 34

Sekreterare
Christer Gardelli
christer.gardelli@me.com
0730-618 613

Kassör och Båtplatsuthyrning
Jan Espling
jan.espling@gmail.com
070-481 00 50

Rampmedlemskap för de som endast vill använda sjösättningsrampen kan sökas genom att kontakta vakten eller så kassören eller ordförande. Pris 350 kr per säsong.

Bergnäsets småbåtshamn

Bergnäsets småbåtshamn anlades av Nederluleå kommun i början av 60-talet. Efter kommunreformen kom den att tillhöra Luleå kommun som ägde och administrerade alla sina småbåtshamnar fram till 1992 då alla hamnarna avyttrades till privata ägare.

Bergnäsets hamnförening bildades 1992 och är sedan dess ägare till hamn och intilliggande hamnplan som disponeras som uppläggningsplats för båtar och trailers. Föreningen drivs som ideell förening. Medlemskap och delägande erhålles genom köp av kajplats antingen direkt av föreningen eller genom övertagande av kajplats från någon av föreningens medlemmar. Intresseanmälan kan ställas till föreningens sekreterare eller ordförande. Uppläggningsplatserna uthyres årsvis med en avgift som beslutas av föreningens årsmöte; för närvarande 600 kr/vintersäsong. Ett litet antal kajplatser uthyres säsongsvis.

Hamnbeskrivning
Hamnen erbjuder ett gott skydd mot alla vindriktningar genom en kraftig stenpir som omger kajerna. Topografin på intilliggande terräng förstärker detta skydd vid de sommartid oftast rådande vindarna.
Hamnen omfattar 185 kajplatser och 72 uppläggningsplatser. 

Vid normalvattenstånd är hamnens djupförhållanden goda för alla typer av fritidsbåtar med undantag för djupgående stora segelbåtar och i hamnens norra del som bara bör utnyttjas av mindre motorbåtar.
Kommunalt vatten finns tillgängligt från ett flertal tappställen på hamnplanen samt längst ut på mittersta kajbryggan.

Hamnens belägenhet och utformning gör att den kan betraktas som en av de vackraste och trevigaste bland alla småbåtshamnarna i Luleå.

Hamnen bevakas
- kvälls- och nattetid under hela båtsäsongen. Det är starkt önskvärt att tillfälliga gäster som besöker hamnen tar kontakt med vakten eller någon av ovanan nämnda kontaktpersoner både vid ankomst och när hamnen lämnas.