Möröns småbåtshamn i Luleå

Småbåtshamnen har plats för 70 båtar. Hamnen har också ett par gästplatser. I hamnområdet finns badstrand, grillplats, dansbana och torrtoalett. Ca 1,5 km från hamnen finns en minilivsbutik. Fra hamnen kommer du ut i Ersnäsfjärden.

Möröns småbåtshamn i Luleå
Möröns småbåtshamn i Luleå

Hamnen i Mörön

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup: 1,6 m
Hamnplatser: 70
Hamnservice: Sjösättningsramp, torrtoalett, grillplats.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.484963, 21.959503

Gästhamnen:
Et par gästplatser i den ytre delen.
Hamndjup: 1,6 meter vi normalvattenstånd

Möröns Småbåtshamn ek förening.

Ordförande: Ulf Larsson
070-285 24 38

Hamnansvarig:
Åke Backman
070 - 558 44 34
Sören Wikström
070-293 14 77

Sjösättningsrampen i hamnen.

Mörön

Mörön är helt omgiven av vatten, men landhöjningen har numera förenat byn med fastlandet.
Byn ligger 35 km norr om Piteå och 25 km söder om Luleå. När du svänger av från E4:an vid Ersnäs har du ungefär 7 km kvar till Mörön.

Mörön är en by som har en blandning av skärgården och landsbygden. Genom sitt läge nära Luleå kan man förena både skärgårdslivet, lantlivet och stadslivet.

Att göra
Många fågelskådare besöker Himlatornet (fågeltornet) som är belägen vid Möröfjärden som ingår i Natura 2000. I hamnen finns också en nybyggd angöringsbrygga för stora och små båtar. Vid hamnen ligger även badstranden där många har lärt sig att simma.

Säljaktsmuséet, som ligger vid hamnen, har öppet sommartid och erbjuder guidade turer. Säljaktsmuséet är det enda i sitt slag i Norrbotten. Där finns bland annat utrustning som man använde sig av under säljaktstiden.