Båtlivsundersökningen visar ökat intresse för hållbart och utbildat båtliv

Båtlivsundersökning som Transportstyrelsens släppte 16 mars, bekräftar den ökning av antalet medlemmar i svenska båtklubbar som har skett under 2020.

Båtlivsundersökningen visar ökat intresse för hållbart och utbildat båtliv

Svenska Båtunionens över 900 medlemsklubbar har växt med tillsammans drygt 5000 medlemmar, till sammanlagt 180 000 medlemmar. Bilden är samstämmig genom hela båtlivet och visar att fler vill vara till sjöss, en återhämtning av antalet fritidsbåtar i landet och ökad försäljning av både nya och begagnade båtar.

Intresset för naturupplevelser är en av orsakerna till det ökande intresset för båtliv enligt båtlivsundersökning.

- Det stämmer väl överens med ett allt starkare intresse för friluftsliv och hållbarhetsfrågor som vi ser inom hela båtlivet, säger Peter Karlsson, verksamhetschef på Svenska Båtunionen.

  Båtlivsundersökningen visar också att det finns ett stort intresse bland båtfolk för att utbilda sig inom sjösäkerhet och hållbarhet, till exempel i navigation och eco-driving på sjön. Sjösäkerhet, utbildning och ett hållbart båtliv är grundläggande värden inom Svenska Båtunionens verksamhet.

  - Det är otroligt positivt att fler ser möjligheterna i svenskt båtliv. Det stora utbudet av begagnade fritidsbåtar och utmärkta möjligheterna att segla i våra svenska vatten gör att du kan semester hemma med mycket liten miljöbelastning, säger Peter Karlsson.

   Fakta:

   Svenska Båtunionen är en av världens största båtlivsorganisationer med 24 anslutna båtförbund och två direktanslutna båtklubbar, 905 förbundsanslutna båtklubbar och 180 000 medlemmar.

   36 procent av båtägarna är med i en förening inom sitt båtliv, en ökning med 9 procentenheter från 2015.

   Svenska Båtunionen driver Europas största båttidning, tidningen Båtliv.

   Svenska Båtunionen är aktiv medlem i Svenskt Friluftsliv, Sjösäkerhetsrådet, Båtmiljörådet, Nämnden för båtlivsutbildning, Nordiska Båtrådet och European Boating Association.