Beslag av olagliga isnät i Kalix skärgård

I ett samarbete mellan Länsstyrelsens fisketillsyn och kustbevakningen gjordes tre beslag av olagliga nät förra helgen. Näten var lagda under isen i skärgårdsområdet nära Kalixälvens mynning. I näten fanns bland annat sex havsöringar och ett tjugotal sikar.

Beslag av olagliga isnät i Kalix skärgård

Årets höst har varit ovanligt kall och redan i oktober lade sig isen i skärgårdens inre delar. För de allra flesta innebär detta att båten har tagits upp och att fisket därmed avslutats för året. För de allra ihärdigaste börjar däremot en intensiv fiskeperiod där den fortfarande tunna isen gör det lätt att lägga ut nät under isen samtidigt som det är lätt att färdas på det tunna snötäcket.

Många av de fiskeregler som gäller under sommarhalvåret gäller trots det även sedan isen lagt sig.

— I detta fall har man lagt omärkta nät innanför 3-meterskurvan och dessutom i Kalix fredningsområde där fiske med denna typ av nät är förbjudet under denna tid på året, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen.

Fångar utan urskiljning

I näten fanns bland annat sex havsöringar och ett tjugotal sikar. Fisk som fångas på nät skadas ofta svårt och de är därför sällan möjliga att återutsätta oskadda. Öringen är speciellt känslig och dör ofta snart efter att den fastnat i nätet. Nätfiske kan också vara problematiskt eftersom det är en icke-selektiv fiskemetod vilket innebär att den fångar alla fiskarter utan urskiljning om bara deras storlek stämmer någorlunda väl överens med nätmaskornas storlek.

Bakgrund

Sedan hösten 2006 är det förbjudet att lägga nät på grundare vatten än tre meter enligt gällande sjökort, under våren (1 april – 10 juni) och under hösten 
(1 oktober – 31 december).

De skärpta reglerna för nätfisket har kommit till främst för att skydda den utrotningshotade havsöringen men skyddar även arter som till exempel harren som leker på grunt vatten på våren.