Distanstabeller för Bottenvikens skärgårdar

Distanstabeller för Bottenvikens skärgårdar
Distanstabeller för Bottenvikens skärgårdar

Våra avståndstabeller visar hur långt det är mellan olika besöksmål i Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå skärgårdar. Tabellen visar inte alltid kortaste avstånd. Under mätning har vi följt leder där dom finns. Se tabellen som ett hjälpmedel för att beräkna ca avstånd när du är ute och seglar från ett besöksmål till ett annat. Avstånden är i nautisk mil (nm, även benämnd distansminut) där 1 nm är 1852 meter. Tabellerna finns också i visitkort storlek för varje kommun. Vill du beräkna kostnader och tid, läs vidare under sidan.

Avståndstabeller på bilkartor följer vägarna. Men på sjön väljer vi ju själva vilken väg vi tar, och segelbåtar kryssar ofta i motvind. Tabellen här nedan visar avstånden mellan olika hamnar och öar enligt linjerna på kartan. Vi har valt rutterna med erfarenhet av hur båtägare ofta färdas. Väljer man en annan väg blir avståndet naturligtvis annorlunda.

Avståndstabell i distansminut i Haparanda skärgård
Klicka här för karta (Eniro)

Sjömackar och tömningsstationer för toalettavfall i Haparanda skärgård.
Haparandahamn

Avståndstabell i distansminut i Kalix skärgård
Klicka här för karta (Eniro)

Sjömackar i Kalix skärgård.
Båtskärsnäs (Norrkust Marina), Marahamn Båthamn
Tömningsstationer för toalettavfall i Kalix skärgård.
Töre Hamnförening

Avståndstabell i distansminut i Luleå skärgård
Klicka här för karta (Eniro)

Sjömackar i Luleå skärgård. 
Ettans Marina, Lövskär båthamn. Från Klubbviken/Likskär till Lövskär ca 3 nm.
Tömningsstationer för toalettavfall i Luleå skärgård.
Ettans Båthamn, Lövskärs båthamn

Avståndstabell i distansminut i Piteå skärgård
Klicka här för karta (Eniro)

Sjömackar i Piteå skärgård.
Norra Hamn.
Tömningsstationer för toalettavfall i Piteå skärgård.
Renöhamn.
Västra Kajen.

Avståndstabell i distansminut Finska kusten

För att främja finlandsseglingar har vi lagt ut avståndstabell för den finska kusten i Bottenviken. 
Trävlig segling i sommar!

* Karlö = finska Hailuoto

 • Luleå Södra Hamn- Hailouto/Karlö 52nm
 • Karlö - Uleåborg 25nm
 • Bjuröklubb - G:a Karleby/Tankar 47nm

Bottenviken övriga distanser

Luleå, Södra Hamn (SH) - Töre, Kalix.
Distans: 39,2 nm
Luleå, SH - Gårdsviken, Kalix
Distans: 29,7 nm
Luleå, SH - Stora Trutskär
Distans: 47,0 nm
Luleå, SH - Båtskärsnäs, via Gårdsviken
Distans: 48,2 nm
Luleå, SH - Seskarö, Haparanda
Distans: 55,2 nm
Brändöskär - Malören Kalix
Distans: 20,0 nm
Malören - Haparanda Sandskär
Distans: 8,5 nm

Båtskärsnäs - Torneå Finland
Distans: 28,0 nm
Luleå - Hailouto/Karlö
Distans: 52 nm
Karlö - Uleåborg
Distans: 25 nm
Bjuröklubb - G:a Karleby/Tankar
Distans: 47 nm
Torneå (Toranda) - Kemi Finland
Distans: 15,0 nm
Kemi - Iin Röyttä Finland
Distans: 35,0 nm
Iin Röytää - Uleåborg Finland
Distans: 25,0 nm

Luleå, SH - Piteå Västra K. (Indre farled)
Distans: 65,0 nm
Luleå, SH. - Pite-Rönnskär
Distans: 48,8 nm
Luleå, SH. - Kåge Båthamn
Distans: 67,0 nm
Luleå, SH. - Kurjoviken, Skell. (Y. farled)
Distans: 73,6 nm
Luleå, SH. - Bjuröklubb
Distans: 72,5 nm
Luleå, SH. - Ratan
Distans: 109,3 nm
Luleå, SH. - Holmön
Distans: 118,4 nm
Luleå, SH. - Ulvön
Distans: 195 nm
Luleå - Stock. skärgård, norra delen
Distans: ca 450 nm

Hur långt det är till målet?

Viktigt är att veta hur långt det är till målet och hur lång tid detta tar med en viss fart. På sjön anges farten i knop. 1 knop är lika med 1 nautisk mil (nm) per timme. När man räknar ut tiden det tar, tar man sträckan man skall åka och delar det med farten gånger 60 är lika med tiden. Båtens fart mäter man med en logg eller knopräknare. Man kan också få fram farten i olika navigationssystem med GPS.

Exempel: Om du åker från Ettans båthamn i Luleå och skall ut till Klubbviken. Distansen är 7,2 nm. Du åker i 12 knop:

 • Distans = 7,2nm / 12knop X 60= ca 36 minuter tar det att åka.

Men, vad kostar det att åka båt?
- och hur mycket bränsle drar dom olika båtmotorerna? Tabellen under och i spalten till höger visar bränsleförbrukning för äldre motorer som är vanliga i våra vatten.

Exempel: Åker man med en Kabinbåt på 24 fot som väger 2,6 ton som har en bränsleförbrukning på 2,0 liter per nm kostar det tur/retur Klubbviken 374 kronor med ett bränslepris på 13 kronor.
Exempel: 7,2 nm x 2 = 14,4 nm x 2 liter bränsleförbrukning x 13 kronor = 374 kronor.

 • Båttyp (Båttyp/Vikt) 
 • Motor (Motor)
 • Fart i knop (Fart)
 • Gångtid i min (Tid)
 • Bränsle-förbrukning (L) 
 • Bränsleförbrukning per timme (L/tim)
 • Bränsle-förbrukningper distans (L/M)


(Källa: Drevia, baserat på information från Volvo Penta)