Hoppet i land oroar kvinnor

Nu är båtsäsongen här och med den följer även olyckorna med fritidsbåtar. En av riskerna är det ökända hoppet i land och det oroar kvinnor dubbelt så mycket som män. Orsak: Männen kör och kvinnorna hoppar.

Hoppet i land oroar kvinnor

Ungefär hälften av alla fritidsbåtsrelaterade skador sker när båten ska läggas till.

Andreas Tapani, sektionschef på Transportstyrelsen, börjar med att förklara ett vanligt misstag som allt för många gör på sjön:

– Man ska inte hoppa överhuvudtaget, man ska kliva i land. Allra helst baklänges under kontrollerade former. Då minskar skaderisken markant. Därför pratar vi om klivet i land, inte hoppet i land.

Moment som oroar

Näst efter grundstötning är personskada vid klivet i land den största upplevda risken inom båtlivet, visar Transportstyrelsens båtlivsundersökning 2020. Nästan dubbelt så många kvinnor (29 procent) som män (16 procent) ser momentet som en stor risk för personskada. 

Könsskillnaderna kan förklaras med vem det är som kör båten. En majoritet av männen (79 procent) uppger att de kör båten själv. För kvinnorna är den siffran betydligt lägre (24 procent). Alternativet "kör tillsammans med annan i hushållet" är för männen 12 procent och kvinnorna 21 procent.

– Svenska folket är jämställt på väldigt många områden och vi önskar att det syntes även i båtlivet. Om fler kvinnor tar över rodret eller ratten tror vi att sjösäkerheten skulle förbättras. Dessutom skulle nog fler män upptäcka att det inte är särskilt roligt att försöka hoppa i land från en meters avstånd när båten fortfarande är i rörelse, säger Andreas Tapani.

Olyckor och incidenter ökar

När det kommer till faktiska skador på sjön – och inte bara upplevd risk – är inte könsskillnaderna lika tydliga. Statistik för åren 2017-2019 visar att antalet skadade i hamn var 109 personer varav 57 procent var kvinnor. Antalet registrerade fall är dock lågt och det är därför svårt att dra allt för långtgående slutsatser.

Det går däremot att se att det totala antalet sjöräddningsärenden har ökat över tid. Under 2020 registrerade Sjöfartsverket 902 sjöräddningsärenden för fritidsbåtar. Det är en stor ökning jämfört med föregående år (730) och det högsta antalet på tio år.

Också andelen båtägare som uppgav att de faktiskt råkade ut för någon sorts incident ökade från 2 till 6 procent mellan båtlivsundersökningarna år 2015 och 2020.

FAKTA: Tips för en säker båtsäsong

  • Använda flytväst
  • Var nykter
  • Ha mobilen i ett vattentätt fodral
  • Kommunicera med varandra
  • Ta det lugnt