Segla upp till Bottenvikens skärgård

På dessa sidor hittar du information som hjälper dig att planera din seglats till Bottenvikens skärgård.

Segla upp till Bottenvikens skärgård
Segla upp till Bottenvikens skärgård

Bottenvikens skärgård är en del av Sveriges nordligaste övärld i den nordligaste delen av Bottenviken. Skärgården ligger bara 100 kilometer söder om Polcirkeln. Detta innebär att sommarnätterna är ljusa och du kan segla under hela dygnet utan några svårigheter.

Öarna är vackra och omväxlande. Du kan ofta finna din egen vik och på ett flertal öar finns gästhamnar, restauranger, bastu, grillplatser med mera. Avståndet kan verka långt men det är mödan värt. I Bottenvikens skärgård har du möjlighet att få vara med om fantastiska upplevelser. Vill du dela upp din resa på två år finns möjligheter till att vinterförvara din båt.

Följande företag har båtservice och vinterförvaring:

Det finns också möjligheter att transportera din båt till Narvik vid Atlantkusten och därifrån segla vidare. Ta kontakt med NBB Marina eller Norrkust Marina så hjälper dom dig.

Seglingsbeskrivning och handböcker

På svenska

(men med kartor och symbolik som gör dem användbara även för den som inte behärskar svenska språket)

"Norrlandskust"
Norrlandskust ger en unik beskrivning av nära 300 natur-, klubb- och gästhamnar samt servicestationer och leder mellan Öregrund och Haparanda.Boken är en specialutgåva av Svenska Kryssarklubbens årsbok 2009. Läs mer om boken på adlibris.com eller på bokus.com där du även kan köpa den.

"Gästhamnsguiden"
Redovisar samtliga svenska gästhamnar och har kort information även på tyska och engelska. Gratis från SXK, kommer ut en ny version årligen.

"Svenska gästhamnar"
Har något fylligare information än ovanstående. Nautiska Förlaget. Kommer ut årligen. Pris ca 12 euro. Besök Svenska gästhamnars webbsida

"Landsort - Skanör"
av Söderberg och Granath. Guide med gästhamnar och beskrivningar/kartor över naturhamnar längs kuststräckan. Omfattande och fullständig, täcker behoven. Nautiska förlaget.

"Arholma - Landsort"
av Hässler och Granath. Som ovan, för Stockholms skärgård. Nautiska förlaget. Pris ca 45 Euro.

"Din egen lots till Luleå Skärgård"
Det finns 1 312 öar i Luleå skärgård, plus ett stort antal holmar och skär. Femtio av dem beskrivs i skärgårdsguiden ”Din egen lots till Luleå skärgård”. Boken är en handbok över Luleå skärgård med hundratals foton, kartor, inseglingsanvisningar och mycket mer.
Boken finns att köpa på Luleå Turistcenter i Kulturens Hus.

På tyska

Hafenhandbuch Ostsee 2
(Sydsverige t o m Åland) utgiven av Deutsche Segler-Verbandes, år 2000. Bade&Hornig. Ca 40 Euro

Ankerbuchten in der Ostschwedischen schären
Parczyk, W. u B., 1997: Bade & Hornig, ca 45 Euro

"Rund Schweden Bd 2"
Törnfuhrer (Sydkusten t o m Sthlms skärgård) 1999. Bade&Hornig, ca 26 Euro

På engelska

"The Baltic Sea"
Imray, London.Nautiska Förlaget, ca 65 Euro.

"Baltic Pilot"
Brittiska Amiralitet, NP 19 och NP 20, pris 37 brittiska pund eller från Nautiska Förlaget i Sverige, 784 svenska kronor.

Vägval

Med utgångspunkt från södra Östersjön (Bornholm) kan man överväga två alternativ för att nå Bottenvikens skärgård, se nedan.

Alternativ A

Resa nära kusten, i mestadels skyddade vatten med ett stort antal naturhamnar och gästhamnar att välja på. Man passerar många mycket vackra skärgårdar, och det är möjligt att undvika öppet hav.

Inomskärsvägen Bornholm - Luleå är den totala distansen ca 750 M. För kustnära segling rekommenderas de svenska båtsportkorten, serie F, C, A, H som täcker alla sjökortsbehov längs kuststräckan Karlskrona - Hudiksvall.

Norr om Hudiksvall används vanliga skärgårdskort, 411- 415, 421-422, 511- 514, 522-525, 532 och 533. Detta är det bästa och billigaste alternativet. Kostnaden för sjökort blir totalt ca 500 Euro

Alternativ B

Närmaste vägen över öppet hav Bornholm - Luleå är ca 660 M. Längs vägen passeras på nära håll några större orter där bunkring och vila är möjlig.

För färden över hav kan de svenska översiktskorten nr 8, 7, 5, och 4 användas, och för Bottenvikens skärgård används de svenska korten 411, 412, 413, 414, 415. Kostnad för sjökorten ca 200 Euro.

Digitala sjökort
Digitala sjökort av olika fabrikat finns för hela området. Det svenska sjöfartsverket ger under våren 2003 ut en CD "Det levande sjökortet" med samtliga sjökort i rasterformat för sträckan Åhus - Öregrund med tilläggsinformation om hamnar och service. Pris ca 150 Euro. Innehåller ett enkelt navigationsprogram men kan ej användas i andra program på marknaden.

Specialsjökort
Över vissa viktiga delar av Bottenvikens skärgård finns specialsjökort;
"Båtleder i Luleå skärgård" 1 och 2.

Grovplanering

Vid segling enligt alternativ A

I alt. A färdas man mestadels inomskärs i skyddade vatten och har möjligheter att ta natthamn antingen i naturhamnar eller gästhamnar med service.

För bunkring av bränsle kan en viss planering vara nödvändig, sjömackar kan utanför högsäsong (juni-juli) vara glest belägna. Livsmedelsbutiker och annan service finns god tillgång på längs hela kusten. I Gästhamnsguiderna finns uppgift om sjömackar och butiker.

Vissa skärgårdspartier av kusten är mycket vackra och sevärda. Vid dagsegling längs kusten rekommenderas övernattningar i Misterhults skärgård norr om Oskarshamn, i Gryts eller S:t Anna skärgård norr om Västervik, i skärgården norr om Oxelösund, i Stockholms södra resp norra skärgård, och i skärgården söder om Öregrund.

Storjungfrun
Storjungfrun

Därefter rekommenderas en överhavssegling direkt till Höga Kusten/Ulvöarna söder om Örnsköldsvik. En mer skyddad väg är att följa kusten med alternativa övernattningar i naturhamnar eller gästhamnar, t ex Storjungfrun, Agön/Hornslandet, Brämön.

Från Ulvöarna och norrut följer färden kusten och kan delas upp i 2-3 dagsetapper. Gästhamnarna Järnäsklubb, Holmön/Byviken, Ratan, Bjuröklubb längs denna sträcka kan rekommenderas. Gästhamnarna längs den svenska kusten norr om Sundsvall är ofta små fiskehamnar med begränsat utrymme men med mycket genuin karaktär.

Vid segling enligt alternativ B

I alternativ B, havssegling raka vägen till Bottenvikens skärgård, finns möjligheter att anlöpa Visby för bunkring och sightseeing. Visby är en mycket sevärd stad med medeltida ursprung.

Nästa möjlighet till landkontakt är Arholma, en mindre ö i Stockholms norra skärgård med bränsle, butik och viss service. Ön är sevärd.

På Åland kan man anlöpa Storby för bränsle och livsmedel. Därefter är det ca 200 M till Vaasa i Finland eller Umeå på svenska sidan, där anlöp och bunkring kan ske.