Naturreservat på Sandskär i Haparanda skärgård

Haparanda skärgård är Norrbottens yngsta nationalpark och den enda som ligger i den norrbottniska skärgården. Den största ön heter Haparanda Sandskär. Det är en ö med varierande natur och kultur. Här finns också gott om spår från forna tiders säljägare, fiskare och förlista fartyg. Till ön tar du dig med båt och här finns hamn, tältplats, uthyrningsstugor, dass med mera.

Naturreservat på Sandskär i Haparanda skärgård
Naturreservat Haparanda Sandskär

Sandskär - kontrasternas ö

Sandskär är kanske mest känt för sina långa sandstränder och imponerande sandformationer. Men här finns också urskogar av knotiga tallar, blommande strandängar, torra enbuskhedar och frodiga björklundar. Här möter skogens arter skärgårdens och havets växter och djur. På ön har man sett 251 olika fågelarter. Även den växtintresserade har mycket att upptäcka på Sandskär.

Tillgänglighet
På ön Sandskär finns hamn, övernattningsstugor, dass, bastu, tältplats med mera. En fem kilometer lång vandringsstig går från Kumpula till Nordrevet. Den är delvis spångad men inte tillgänglighetsanpassad. Ett häfte med information till 20 punkter längs leden finns att köpa i turistbyrån i Haparanda, på turbåten eller genom självbetjäning i Kumpulastugan. För mer information om tillgänglighet, kontakta HaparandaTornio turistinformation.

Människans skärgård
Sedan Sandskär steg ur havet har människor sökt sig hit för att jaga säl och fiska. Här finns ett kapell, gamla husgrunder, båtlänningar och gistgårdsrösen där ställningarna för näten ställdes upp. Än idag söker sig många till sina fiskarstugor på Sandskär för att fiska. Idag fiskar man mest sik, siklöja och lax.

Växt- och djurliv
I havet kan man få syn på sälar, både vikare och gråsäl. På öarna finns älg och ibland någon ren. Här finns också rödräv, skogshare och ekorre. När det gäller fågelliv är utbudet brett, med till exempel dalripa, svartvit flugsnappare, hedarnas småspovar och strändernas småskrakar, viggar och stjärtänder. Vanliga vadare är grönbena, större strandpipare och gluttsnäppa. Eftersom ön ligger nästan så långt österut som man kan komma i Sverige ses ibland ostliga arter som dvärgsparv på Sandskär.

Den växtintresserade har också mycket att upptäcka i nationalparken. Det finns till exempel flera endemiska arter här. Det betyder att de i hela världen endast har sin växtplats runt Bottenviken. Gultåtel och bottnisk malört är några av dessa arter.

Fakta:

  • Storlek: 6600 hektar (66 kvadratkilometer)
  • Bildat år: 1995
  • Förvaltare: Länsstyrelsen Norrbotten
  • Övrigt: Nationalparken består av ett antal öar varav den största heter Sandskär. På Sandskär finns en hamn i fiskeläget Kumpula. Övernattningsstugor kan hyras, se länk nedan. Två tältplatser finns på Sandskär. På övriga öar får man tälta var man vill.
  • Naturstig: En fem kilometer lång markerad led går över Sandskär, från Kumpula till Nordudden. Ett häfte med information till 20 punkter längs leden finns att köpa i turistbyrån i Haparanda och genom självbetjäning i Kumpulastugan. Häftet finns på svenska, finska och engelska.

Hitta hit:

Haparanda skärgård nås sommartid med båt och vintertid med skoter eller skidor. För aktuell turbåtstrafik kontakta Haparandatornio turistinformation. Närmaste större hamn på fastlandet ligger i Nikkala strax utanför Haparanda stad. Från E4 är det skyltat till Nikkala. Ibland går det även turer från Luleå eller Kalix. Med egen båt: På huvudön Sandskär kan man lägga till vid fiskeläget Kumpula i söder. Farleden in har ett djup av 2,9 meter vid normalvattenstånd och är märkt med ensmärken på land och tre par farledsprickar. Var beredd på att vattendjupet kan vara lägre om isen flyttar på stenar. Observera att du använder farleden på egen risk. Inne i hamnen ligger man väl skyddad bakom en pir vid en lång brygga. Under högsäsong uppstår ibland trängsel. Man kan också lägga till vid sandstranden på norduddens östra sida.

Föreskrifter:

I Haparanda skärgårds nationalpark är det tillåtet att medföra kopplad hund under hela året. Fiske samt bär- och svampplockning är också tillåtet enligt gällande lagstiftning.

  • Du får inte skada mark, block eller vegetation, jaga eller störa djurlivet på annat sätt, föra bort naturföremål eller framföra motordrivet fordon (undantag snöskoter närmsta väg till stuga inom bebyggelseområden).
  • Du får bara tälta och göra upp eld på anvisad plats och husdjur får inte släppas lösa.
  • Vissa öar inom nationalparken får inte angöras eller beträdas från 1 maj till 31 juli varje år. Fullständiga föreskrifter för nationalparken finns till höger på sidan.