Lappön i Luleå skärgård

I Lappöns urskogsliknande blandskogar finns många skyddsvärda arter, bland annat olika tickor. Lappön har fått sin namn efter samerna som brukade komma dit med renar under vintern.

Lappön i Luleå skärgård
Björnen lever framför allt i skogslandet men också sees i skärgården som här på Lappön i 2016.

På Lappöns västra sida reser sig Renmålaberget cirka 30 meter över havet. Spännande gammelskog omsluter berget i alla riktningar. Här finns också klapperstensfält där renlaven är tjock och frodig. Även vedsvampar som rosenticka, ostticka, ullticka och lappticka kan du göra bekantskap med i skogarna.

I mitten av ön ser vi ängar och slåtterkojor som visar spår av slåtter i gamla tider. Vid Lappöns strand finns klippor och sandstränder som vid rätt vind är fina besöksmål.

Läs artikeln om björnbesöket på Lappön-»

Fakta:

 • Bildat år: 1995
 • Storlek: 0,5 kvadratkilometer
 • Förvaltare: Länsstyrelsen
 • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Lappön ligger i Luleå norra skärgård cirka 19 kilometer nordöst om centrala Luleå vid Furufjärden alldeles norr om Hindersön.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • vandra
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:

 • köra snöskoter på ön
 • elda
 • tälta
 • skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!