Kallfjärdens naturreservat i Piteå skärgård

I norra delen av Piteå skärgård, i yttersta havsbandet, ligger Kallfjärdens naturreservat med vacker och värdefull natur både ovan och under vattenytan. Lyssna till tobisgrisslans visslingar, möt strandängens okrönta drottning – den ljuva strandvialen och varför inte lämna stranden och ge dig in i urskogens värld. Under havsytan väntar ett undervattenslandskap med allt ifrån klippiga rev till sten-och sandbottnar där harren trivs bra. Miljön är så värdefull att Kallfjärden har korats till Norrbottens första marina naturreservat.

Kallfjärdens naturreservat i Piteå skärgård

Strandliv
På öarnas stränder finns mycket att upptäcka för en besökare. Allt från artrika havsstrandängar på Bergskäret/Bergskärsgrund till natursköna hällar på Kluntarna. På Nörd-Mörön är sandstränderna mjuka och under varma sommardagar inbjuder de till ett dopp eller två.

Många strandängar längs Kallvikens öar är populära häckningsplatser för vadare och sjöfågel. Reven utanför öarna hyser harr, sik och strömming. Både på land och i vattnet lever havets akrobat – sälen, som kan dyka under vattnet i uppåt en halvtimme innan den kommer upp för att andas. En solig dag kanske du får se sälar som latar sig på en klippa. I Kallfjärden finns både gråsäl och vikare.

Kallfjärdens öar
På en yta av cirka 1,6 kvadratmil ryms arton öar och flera mindre skär och grund. Öarna skiljer sig åt men de har alla till stor del orörd natur och flera av öarna är helt obebodda. Några öar täcks av urskogsliknande skogar. Där kan du vandra i mjukt ris bland hänglavsdraperade granar, imponeras av stenhällarnas krokiga gammeltallar eller slå dig ner i en solig glänta i björkskogen. På fallna granstammar kan du finna rosenticka, lappticka och ostticka – vedsvampar som är knutna till gamla skogar.

Andra öar i reservatet är små och karga med klippor, sten och grus. Här möter du växter som strandglim, strandvial och grönlandsgåsört, även de mer sällsynta arterna strandaster och besksöta. Dessa växter är mästare på att klara av det hårda väder som kan råda ute i havsbandet, allt ifrån hårda vindar och kyla till starkt solsken. 

Fåglarnas paradis
Flera av öarna i Kallfjärden är populära häckningsplatser för fåglar där bland annat tobisgrisslor, silvertärnor och silltrutar tycker om att vistas. Här lägger fåglarna sina ägg som de ruvar i väntan på att de ska kläckas och ungarna ska lära sig flyga. Den här tiden är fåglarna som mest känsliga – blir de skrämda kan de lämna sina ägg och ungar och kanske avbryter de häckningen. För våra mest hotade arter är det särskilt viktigt att de lyckas med häckningen för att arten ska fortleva.

Visa hänsyn du med genom att respektera tillträdesförbudet till öarna Bergskärsgrundet, Gråsjälhällan, Patta Peken, Timmermannen samt Peken, under perioden 1 maj till och med 31 juli. För att läsa mer om tillträdesförbudet se reservatsbeslut och karta.

Under ytan
På de grunda, mjuka bottnarna breder mattor av skira kransalger ut sig och i de allra djupaste djupen kan den som snorklar eller dyker stöta på kräftdjuret ishavsgråsugga, en viktig art i Bottenvikens ekosystem.

Fakta:

  • Bildat år: 2017
  • Storlek: 160 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Kallfjärden ligger i norra Piteå skärgård. Reservatet kan nås sommartid med båt och vintertid med skidor eller skoter.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är bland annat tillåtet att:

  • tälta
  • elda på anvisad plats på öarna Bergskäret, Inre Mörögrundet, Nörd-Mörön och Möröskäret. På övriga öar går det bra att göra upp en mindre eld men utan att göra eldstäder i form av stenringar
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att:

  • köra snöskoter på land förutom på markerad skoterled och vid körning till fritids- eller permanenta bostäder. Närmaste väg mellan strand och stugplats ska användas.
  • skada växt- eller djurliv  

Du får inte gå i land eller vara närmare än 200 meter från öarna Timmermannen, Peken, Patta Peken, Gråsjälhällan och Bergskärsgrundet mellan 1 maj och 31 juli.

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i beslutet.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!