Bjuröklubb naturreservat i Skellefteå skärgård

Underbara Bjuröklubb har något för de flesta. Vandra på klipphällar, hoppa i sanddynerna, fika i fyrmästarbostaden och gå längs den lättillgängliga rampen upp till fyren. Varför inte ta en bastu i gästhamnen eller uppleva vårmorgonens fågelskådning?

Bjuröklubb naturreservat i Skellefteå skärgård

På Bjuröklubb möts en rik natur och en spännande kulturhistoria. Udden steg upp ur havet för 4 000 år sedan. I närheten av fyrplatsen kan du lära dig mer om de medeltida lämningarna av tältgrunder som finns kvar efter dåtidens säljägare och fiskare.

Vacker natur och fågelskådning
Vindpinade knotiga tallar och granar växer mellan slipade berghällar täckta av vågspolad sten. Här och var breder klapperstensfält ut sig. Från Grundskatan och fyrplatsen har du god utsikt och kan se förbiflygande fåglar som små- och storlom, sjöorre, alfågel eller flera tusen bofinkar, trastar och lärkor. Bästa tiden för fågelskådning är från mitten av april till slutet av maj.

Sanddynerna på Storsand
Gammelskogen, strandsnåren, hällkaren och de stora sanddynerna i naturreservatet är viktiga för många ovanliga insektsarter. Här finns både berghumla, klöverhumla och strandsandjägare.

Café, konferens och boende
I den gamla fyrmästarbostaden finns ett populärt sommaröppet café. Den som vill övernatta kan hyra rum i Bjuröklubbs fyr. Den före detta lotsutkiken har renoverats och fått ny inredning. Här erbjuds sju bäddplatser och ett sammanträdesrum.

Den ideella föreningen Arena Bjuröklubb driver verksamheten.

Gästhamn med bastu
I hamnen finns en bastu som kan nyttjas kostnadsfritt. Bastun bokas i bokningslistan och får bokas en timme. Det går inte att boka bastun i förväg.

Fakta:

 • Bildat: 1976, 1995
 • Storlek: 919 hektar
 • Kommun: Skellefteå
 • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Sväng av E4:an utanför Lövånger och följ skyltning till Bjuröklubb via Uttersjöbäcken. Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer från E4:an.

Föreskrifter:

Välkommen att besöka Bjuröklubb. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet genom till exempel närgången fotografering av fågelbo.
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder.
 • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen och övrigt till exempel genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Tälta eller uppställa husvagn annat än på särskilt anvisade platser.