Naturreservatet på Burehällorna i Skellefteå skärgård

Havet och vindarnas inverkan på Burehällorna är tydlig. Längs den nordvästra stranden finns vackert rundslipade hällar. Och i norr och söder finns fina sandstränder.

Naturreservatet på Burehällorna i Skellefteå skärgård

Burehällorna är ett viktigt utflyktsmål för de med båt. Längs den sydvästra stranden finns en naturlig hamn, bryggor och flera anordningar för friluftslivet. Hällorna har tidigare varit en ö i skärgårdsområdet, men på grund av landhöjningen har hällorna idag förbindelse med fastlandet.
Meddelande på klipporna

Ristning i en hälla.
På hällarna finns massor av inristade meddelanden från tidigare besökare. Den yttersta hällan kallas för Trappmans hälla efter en spännande och tragisk historia. ”Soldaten Trappman från Uttersjön seglade på hällan en stormig höstnatt 1863. Båten sjönk och mannen tog sig i land. Men han frös ihjäl och hittades knästående med händerna knäppta i bön”.

Skog och klappersten
Förutom de fina sandstränderna i norr och söder finns det gott om klappersten, vilket är typiskt för Västerbottens kust. Tallskog växer också på Burehällorna. Det är betydelsefullt med skog nära havet för växt- och djurlivet. Ännu bättre blir det av att döda träd får ligga kvar i området.

Fakta:

Bildat: 1984
Storlek: 7 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturvårdsområde

Hitta hit:

Reservatet ligger utanför Tällön på Burekusten, söder om Skellefteå.

Föreskrifter:

Välkommen att besöka Burehällorna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Elda (med undantag för hänvisade platser).
  • Framföra motordrivet fordon.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Tälta eller förtöja båt mer än två dygn på samma plats.
  • Framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop.