Hästholmen i Luleå skärgård

Hästholmen är en flack och långsmal halvö som i södra delen sitter ihop med Svartholmen på Sandön. Denna obebyggda holme är klädd med gran- och björkskog och har höga naturvärden.

Hästholmen i Luleå skärgård
Trana i Luleå skärgård

I den öppna björkskogen finns en rik flora med arter som vit- och björkpyrola, hönsbär, ekorrbärr, linnea och vårfryle. På den västra sidan av ön finns en bred strandäng där det bland annat växer rikligt med den lilla ormbunken ormtunga.   

Fågellivet i området är mycket rikt. Fiskmås, tärnor, trut och grågäss är framträdande. Här finns även rikligt med vadare och änder, exempelvis rödbena, gluttsnäppa, storskrake och trana.

Fakta:

 • Bildat år: 1997, reviderad 2013
 • Storlek: 0,3 kvadratkilometer
 • Förvaltare: Länsstyrelsen
 • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Hästholmen ligger på södra Sandön i Luleå skärgård, cirka 11 kilometer sydost om centrala Luleå.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp en mindre eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved eller använd endast löst liggande grenar eller kvistar
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att:

 • störa växt- eller djurlivet
 • köra snöskoter på fastlandet
 • köra vattenskoter
 • skräpa ner

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!