Naturreservatet Degeröholmen i Luleå skärgård

Naturreservatet Degeröholmen utgörs av den sydligaste delen av Degerön, i Luleå skärgård. Skogen på Degeröholmen kan till största delen betecknas som urskog. Den innehåller många vindfällen och gott om död ved.

Naturreservatet Degeröholmen i Luleå skärgård

Degeröholmen är ett kommunalt naturreservat. Här finns många olika svamparter, rödlistade växter, ett rikt djurliv och sällsynta fåglar som tretåig och mindre hackspett.

Landhöjningen gör området extra värdefullt eftersom det kontinuerligt bildas ny mark. Längst ut på holmen finns botaniskt intressanta strandängar.

Fakta:

  • Bildat år: 2004
  • Storlek: 0,4 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Luleå kommun
  • Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit:

Degerön ligger mellan Hindersön och Brändöskär i norra delen av Luleå skärgård. Sommartid når du ön med båt och vintertid tar du dig till ön på havsisen med skidor eller snöskoter. Angöring med båt: Lättast är att gå in i viken norr om Degeröholmen. Gå in mot berget, längre söderut från bryggorna räknat. När vädret tillåter kan grundgående båtar gå in i Hagaviken på öns sydsida.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • göra upp eld på iordningsställda eldplatser
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!