Om Skellefteå skärgård

Skellefteå är en stor kommun, med en lång kust mot Bottenviken. Ett flertal älvar rinner genom kommunen, vilket gör att det finns många naturliga hamnar längs kusten.

Om Skellefteå skärgård

Öar i Skellefteå skärgård

Dessutom finns fler öar än de flesta ortsbor känner till, 695 öar totalt. På många öar finns raststugor, bastu, bryggor, toaletter mm. På några av öarna även uthyrningsstugor och vandrarhem. Klicka in på Boende så får du en översikt.

BJURÖKLUBB
Cafe, restaurang, toaletter och boende. I hamnen finns en bokningsbar bastu.

BUREHÄLLARNA
En enklare service med utedass, bastu, eldstäder, vindskydd.

GÅSÖREN
Toaletter, bastu, övernattning i det gamla Lotshuset, 4-bäddar.

HALSÖN
Byske båtklubbs klubbanläggning. El, bastu, torrdass.

HAMNSKÄR
Grillplats och toalett

PITE-RÖNNSKÄR
El, vatten, torrdass, trailerramp, grillplats. Boende i det gamla Lotshuset på Pite-Rönnskär med fyra tvåbäddsrum och tre dubbelrum. Läs mer under rubriken Boende.

ROMELSÖN
Här finns en populär sandstrand med toalett och grillplats.

SKÖTGRÖNNAN
Naturhamn, SXK Skelleftekretsen har en boj på västsidan av ön.

Småbåtshamnar i Skellefteå

Här hittar du översikt och information över 10 småbåtshamnar i Skellefteå kommun. Varje hamn har en egen presentations sida med gästhamnar, kontaktpersoner, service med mera.

Småbåtshamnar i Skellefteå-»

Skellefteå kusten

Upptäck Skellefteå kusten som är en del av den kust som sträcker sig från den västerbottniska gränsen i söder till den finska i nordost. 
Kustlinjen från Juvikklubben i söder till Grubbholmen i norr är grovt mätt över 40 mil lång. Därutöver finns 190 namngivna skärgårdsöar och ett stort antal grynnor och skär. Kusten har så länge som människan funnits varit viktig för fiske, jakt och sjöfart.

Allt från karga skär till skogsbevuxna och bebodda öar. Det finns därför många spännande platser att besöka, och båtlivet är tack vare de goda förutsättningarna också omfattande.
Längs Skellefteås kuststräcka finns 695 öar, grynnor och skär. De kan vara de ogästvänligaste platser vid hårt väder och de mest underbara platser att besöka vid bra väder. Och gränsen däremellan är oftast hårfin.


Måsen på väg mot Bjuröklubb

Landhöjningen gör att kusten ständigt förändras. Under senaste istiden tryckte den upp till 3 kilometer tjocka isen ned landmassan. I samband med dess avsmältning steg landet kraftigt och fortsätter att stiga än idag. Landhöjningen längs Skellefteå kommuns kust är med ca 9 mm/år störst i världen. Landhöjningen har också gjort att man kontinuerligt fått flytta hamnar och boplatser allteftersom tillgängligheten till havet förändrats.

De grunda områdena intill öarna är viktiga födoplatser för ett flertal fiskarter. För de som sportfiskar efter sik, harr och öring är grunda steniga vatten den plats man väljer i första hand. Flera av öarna som t.ex. Skötgrönnan var också viktiga på 1700 och 1800-talet för dåtidens yrkesfiskare. Sportfisket längs vår kust är fritt för alla och en tur med spöet i hand är alltid givande –ofta med fångst och alltid med naturupplevelser.

Files