Pite-Rönnskär i Skellefteå skärgård

Strax söder om gränsen till Norrbotten ligger Pite-Rönnskär. Öns sydligaste spets heter Kyrkudden och avslöjar att det finns ett kapell på platsen. Det hörde till fiskeläget som byggts vid en naturhamn. På toppen av ön reser sig Pite-Rönnskärs kännetecken – Sveriges högsta järnfyr, ritad av Nils Gustaf von Heidenstam!

Pite-Rönnskär i Skellefteå skärgård
Pite-Rönnskär i Skellefteå skärgård

Gästhamnen på Pite-Rönnskär

Förtöjning: Fast brygga, ankare alt. långsides förtöjning beroende på beläggning
Hamndjup: 2,5 m
Hamnplatser: 15
Hamnservice: El, Vatten, torrdass, trailerramp (privat), grillplats. Allt ligger nära i anslutning till bryggan
Hamnavgift: 40 kr (0-4h) 80 kr (4-12h) 120 kr (12-24h)
Hamnvärd: Rönnskärs hamnförening
GPS-koordinater (lat, lon):
65.036854, 21.555862

Gästhamn i muddrad hamnbassäng på öns nordsida. Fina grillplatser vid kajen.

Förutom stugägarnas fasta båtplatser erbjuder i dag gästhamnen 12-15 platser (ankare/långsides) vid norra kajen där man ligger väl skyddad av rejäla stenpirar för alla vindar. En viss pumpning i hamnbassängen kan märkas vid hårdare NO vindar men det är trots allt en bekymmersfri angöring som utlovas besökande sjöfolk.

Två ypperliga grillplatser (inklusive ved), två stycken torrdass, färskvatten, elektricitet, barngungor, sandlåda, volleybollplan, mindre fotbollsplan, stor boulebana, strövstigar, byggnads-minnen och ett skärgårds-museum borgar för avkopplande och intressant fritid för alla åldrar.

Service Pite-Rönnskär

Kapellet byggdes 1771. Två gånger om året reste en präst dit, han kallade till gudstjänst genom att ringa i kapellets klocka. Den användes också i samband med fiske – ingen fick lämna land förrän klockan klämtat. Då rodde man i kapp till de bästa fiskegrunden. Fiskelägen var vanliga förr och de byggdes på lägen som på Pite-Rönnskär; skyddade från vinden och så nära strömmingsgrunden som möjligt. Det var långt mellan hem och fiskegrund och med rodd- och segelbåtar tog det tid att färdas. Från fiskeläget kunde man arbeta rationellt.

Kapellet på Pite-Rönnskär

De som fiskade kunde sina farvatten och visste var grunden låg. När Pite-Rönnskär blev lotsstation 1821 anlitades därför gärna fiskare som lotsar. De fick ersättning för varje lotsning, ett litet men ändå betydelsefullt tillskott. Med lotsstugan som byggdes 1849 fick personalen egen bostad. Tjugo år senare lades lotsplatsen ned och vid samma tid upphörde yrkesfisket i fiskeläget. Ett 30-tal fiskestugor finns kvar och de används i dag som fritidshus.

Pite-Rönnskär har ett strategiskt läge, längst ut i havet vid södra inseglingen till Piteå. Ett läge lämpligt för en fyr! Fyren flyttades hit 1905 från Sandhammaren i Skåne och vid flytten byggdes den på en bit. Den blev 37 m hög och är därmed Sveriges högsta järnfyr! Inte nog med det, den är idag nummer tre bland Sveriges högsta fyrar. Överträffad endast av Långe Jan på Öland och Understens fyr i Ålands hav.

Pite-Rönnskärs fyr är en ”Heidenstamfyr”, ritad av överfyringenjör Nils Gustaf von Heidenstam. Den släcktes omkring 1970 och ersattes av kasunfyren vid Nygrån. Vid 100-årsjubileet 2005 återtändes fyren. Den lyser från våren till isläggningen – med tre blänk var femtonde sekund.

Film från Pite-Rönnskär påsken 2014

Påsken 2014 besökte vi Pite-Rönnskär när vi var på väg upp till Luleå från Hörnefors. Tack vara tidig vår var det ingen is i hamnen. Lite öbor men i fem av dom 33 stugor på ön var bebodda. Öbor vi kom i snack med berättade för oss att det var första gången man kom till ön så tidig med båt.