Quiz: Kalix Skärgård

Kalix skärgård ligger i Bottenvikens innersta hörn och är spännande med sin blandning av klippöar och låglänta sandstränder. Men hur mycket koll har du på skärgården?

1. Vad heter den största båthamnen i Kalix med ungefär 450 båtplatser?

Bild: Hamnen i Siknäs

Vad heter den största båthamnen i Kalix med ungefär 450 båtplatser?
Båtskärsnäs
Karlsborg
Marahamn

2. Denna ö är en gammal jordbruks- och fiskarby i äkta skärgårdsmiljö och var under århundraden den enda ön i Kalix skärgård som hade bofast befolkning. Här finns också ett bönhus som byggdes 1929-1930 av öborna. Vilken ö är det?

Denna ö är en gammal jordbruks- och fiskarby i äkta skärgårdsmiljö och var under århundraden den enda ön i Kalix skärgård som hade bofast befolkning. Här finns också ett bönhus som byggdes 1929-1930 av öborna. Vilken ö är det?
Malören
Nordanskär
Rånön

3. Var ligger Bottenvikens nordligaste punkt?

Var ligger Bottenvikens nordligaste punkt?
Marahamn
Pålängsviken
Töre

4. Kalix kommun har en uthyrningsstuga i skärgården. Var ligger stugan?

Bild: Kalix kommuns uthyrningsstuga.

Kalix kommun har en uthyrningsstuga i skärgården. Var ligger stugan?
Getskär
Gårdsviken
Malören

5. På denna ö har Kalix kommun en anläggning som Töre båtklubb sköter om. Här finns sopsortering, grillplatser och toaletter. Vad heter platsen

Gårdsviken
Kohamn
Neverön

6. 1886 grundade J. August Bergman den nordligaste bad- och kurorten på denna ö i Kalix skärgård. På den tiden fanns det en kyrka, 12 villor för besökare, dräng- stuga, badhus med varmt och kallt vatten, telefon, hotell, festvåning, gillestuga, tennisplan, rodd- och seg- lingsbåtar m.m. Vilken ö är det?

Foto: Kalixbilder.

1886 grundade J. August Bergman den nordligaste bad- och kurorten på denna ö i Kalix skärgård. På den tiden fanns det en kyrka, 12 villor för besökare, dräng- stuga, badhus med varmt och kallt vatten, telefon, hotell, festvåning, gillestuga, tennisplan, rodd- och seg- lingsbåtar m.m. Vilken ö är det?
Berghamn
Nordanskär
Rånön

7. På den sydostligaste delen av denna ön ligger ett litet genuint fiskeläge från slutet av 1700-talet, här finns också lämningar efter ett skärgårdskapell som byggdes under samma århundrade. Ön var tidigt en viktig samlingspunkt för fiskare och säljägare. Vilken ö är det?

Likskär
Malören
Renskär

8. Kalix Segel och Motorbåtssällskap, KSMS med klubbstugan SJÖBORGEN ligger på vilken ö?

Kalix Segel och Motorbåtssällskap, KSMS med klubbstugan SJÖBORGEN ligger på vilken ö?
Bergön
Gårdsviken
Trutskär

9. Det är förbjudet att under en viss tid landstiga på eller varaktigt uppehålla sig närmre än 200 m från Ligogrunnan, Splitterören, Olnisbrottet, Mellangrundsbotten med flera öar som ingår i Kalix naturreservat. Vilken tid är förbudet?

Det är förbjudet att under en viss tid landstiga på eller varaktigt uppehålla sig närmre än 200 m från Ligogrunnan, Splitterören, Olnisbrottet, Mellangrundsbotten med flera öar som ingår i Kalix naturreservat. Vilken tid är förbudet?
1 maj till 31 juli
1 juni till 31 juli
1 maj till 31 augusti

10. Ligger Seskarö i Kalix skärgård?

Ligger Seskarö i Kalix skärgård?
Ja
Nej

11. Här finns ett av bottniska kustens märkligaste och vackraste kapell som brukar benämnas som "Skärgårdens domkyrka" eftersom det är den enda havskyrkan som har en domkyrkas spira på taket. Vilken ö?

Malören
Nordanskär
Rånön

12. Vilken ö visar bilden?

Vilken ö visar bilden?
Berghamn
Halsön
Huvön

13. Intill kyrkan i Kalix står statyn ”Mästerlotsen”. Karl Olov Bäckström (1859-1939), som bland annat var gast på Puritan, båten som vann Americas Cup 1885. Han återvände senare till Kalix och tog tjänst som lots på Malören och senare på Erikören. Karl Olov Bäckström utnämndes också till Mästerlots 1887-1919. Statyn invigdes vilket år?

Intill kyrkan i Kalix står statyn ”Mästerlotsen”. Karl Olov Bäckström (1859-1939), som bland annat var gast på Puritan, båten som vann Americas Cup 1885. Han återvände senare till Kalix och tog tjänst som lots på Malören och senare på Erikören. Karl Olov Bäckström utnämndes också till Mästerlots 1887-1919. Statyn invigdes vilket år?
1995
2000
2005

14. Robinson 2021 spelades in på ön Seskar-Furö i Haparanda skärgård och på vilken ö i Kalix skärgård?

Björn
Granön
Halsön

15. På 1500-talet omnämns Storön som en plats för en sjökrog. Detta tyder på att byn har en gammal tradition som maritimt centrum. Fortfarande syns rester av den farled som brukades långt in på 1800 talet. Idag har Storön hur många fritidsbåtshamnar?

1
2
3