Över 600 assisterade fartyg under årets isbrytarsäsong

I måndags avslutade Sjöfartsverkets statsisbrytare Ale årets isbrytarsäsong. En säsong som präglats av mer is och fler isbrytningsuppdrag än på flera år. Totalt genomförde Sjöfartsverket över 600 assistansuppdrag under den gångna säsongen.

Över 600 assisterade fartyg under årets isbrytarsäsong

- Årets säsong kan summeras med mer is och fler assistansuppdrag för vår isbrytarflotta. Säsongen har också inneburit att vi behövt maximera vår kapacitet och utnyttjat hela vår ordinarie isbrytarflotta. Därtill har vi behövt ta hjälp från både externa aktörer samt våra två egna arbetsfartyg Baltica och Scandica, säger Anders Dahl, isbrytarchef vid Sjöfartsverket.

Under måndagen avslutade Sjöfartsverkets statsisbrytare Ale årets isbrytarsäsong. En säsong som inneburit fler assistansuppdrag och mer is än under de senaste åren. Vintern och kylan bredde ut sig i större delar av landet än under tidigare säsonger, vilket resulterade i mer jobb för landets isbrytarflotta. Totalt genomförde Sjöfartsverket 617 assistansuppdrag, att jämföra med fjolårets säsong som slutade med totalt 132 genomförda uppdrag.

Utöver att underlätta för handelssjöfarten längs Bottenviken, där isen oftast ligger väldigt tjock, har Sjöfartsverket isbrytare dessutom genomfört flera uppdrag i både Gävlebukten, Göta älv, Vänern och Mälaren.

- Det är alltid svårt att förutse en rejäl isvinter, och årets säsong har verkligen satt oss på prov. Vi behöver backa bandet hela vägen tillbaka till 2018 för att se en minst lika stor isutbredning som under årets säsong. Trots detta har vi lyckas hålla våra väntetider mot handelssjöfarten och undkommit större haverier, säger Anders Dahl.

Utifrån ett rent meteorologiskt perspektiv har det handlat om en normal vinter, och att isbrytningen pågått en bra bit in under maj månad är inte ovanligt.

- Det är ganska normalt att säsongen håller i några veckor in i maj. Sedan kan det bero på om vi assisterar sista veckorna eller bara bevakar och dirigerar. Det handlar mycket om hur vindar och väder beter sig. En ostadig period med mycket blåst påkallar i regel behovet av vår närvaro, medan ett stabilt väder gör att vi kan klara oss med punktinsatser så här på sluttampen, säger Anders Dahl.

I samband med att Sjöfartsverket avslutar årets isbrytarsäsong upphör även vinterns trafikrestriktioner för sjöfarten att gälla. Restriktionerna införs varje vinter i varierande grad och innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans.

Fakta - Isbrytarsäsongen 2020-2021 i siffror

Totalt antal assisterade fartyg: 617 stycken
Sammanlagd tid för assistering: 1 391 timmar
Sammanlagd distans för assistering: 12 248,8 nautiska mil (6 631 km)
Antal bogserade fartyg: 41 stycken

Källa: Sjöfartsverkets preliminära siffror för isbrytarsäsongen 2020-2021.

Fakta – Sjöfartsverkets isbrytare

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer. Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt genom att bryta is till havs, assistera, dirigera, leda och bogsera fartyg som har problem att komma fram.

Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga.