Hamnkartan visar var tömningsstationer till sjöss finns

Transportstyrelsen har tagit fram appen för att underlätta för fritidsbåtägare. När det gäller status på en toatömningsstation är det den som besökt anläggningen, eller hamnarna själva som anger om den fungerar eller inte.

Hamnkartan visar var tömningsstationer till sjöss finns
Hamnkartan visar var tömningsstationer finns

Det är inte Transportstyrelsen som uppdaterar informationen i appen.

– Syftet med appen är att det ska vara lätt för vem som helst att gå in och markera en hamn som grön när den fungerar eller som röd när den inte fungerar. I appen kan du snabbt och enkelt få fram information och den kan guida dig till närmaste fungerande tömningsstation, säger Lina Petersson, miljöhandläggare på Transportstyrelsen.
Det finns även gråa prickar på kartan, och det är fritidsbåtshamnar som idag saknar tömningsstation. Även dessa kan båtägare lämna synpunkter kring om man tycker att det borde gå att lämna avfallet hit.

En instruktion för hur man använder appen Hamnkartan finns på Transportstyrelsens webbplats-»

Så påverkas vattnet

Toalettavfall innehåller bland annat fosfor och kväve, ämnen som bidrar till övergödning av våra vatten. Dessutom kan bakterier spridas via avfallet, till exempel E­colibakterien som kan ge olika infektioner. Barn är särskilt utsatta för smitta eftersom de sväljer mer vatten när de badar.

Fritidsbåtar i Sverige

Enligt Transportstyrelsens båtlivsundersökning finns totalt ca 822 000 fritidsbåtar i Sverige. Närmare 9 av 10 fritidsbåtar saknar någon form av toalett. Av det totala antalet fritidsbåtar är det idag cirka

  • 57 000 fritidsbåtar som har möjlighet att tömma avfall i land.
  • 16 000 fritidsbåtar har möjlighet att behålla avfallet ombord och sedan välja var de släpper ut det, dock inte i land.
  • 8 000 har toaletter som endast kan släppa ut avfallet rakt ut i sjön.