Invigning av Friluftslivets år 2021

Nu drar Sveriges hittills största satsning på friluftsliv i gång. Friluftslivets år startar med en invigningsvecka 16–24 januari, där blanda annat friluftsorganisationer, kommuner, länsstyrelser och stiftelser över hela landet har aktiviteter under flaggen Luften är fri. Med hjälp av hashtags på sociala medier kan även enskilda grupper och personer delta.

Invigning av Friluftslivets år 2021

Projektet, som har fått namnet Luften är fri, drivs av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Projektet syftar till att fler ska prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta. 

– Friluftsliv behöver varken vara dyrt eller krångligt, säger Annika Ismarker, projektledare för Friluftslivets år som har fått namnet Luften är fri. Projektet ska bidra till att sänka trösklarna och visa på att friluftsliv är för alla, fortsätter hon.

Nästan all forskning som finns kring friluftsliv pekar på stora vinster, både för hälsan, miljön och ekonomin. Fysisk rörelse i naturen förebygger sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Sveriges alla fina naturområden bidrar till bättre miljö och de ekonomiska vinsterna, inte minst inom sjukvården, kan bli stora om fler kommer ut. 

– Vi ser stora vinster med att lyfta friluftslivets goda värden, så fler förstår hur viktigt friluftslivet är för individen och samhället i stort, säger Ulf Silvander, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv.

För att nå dit krävs samordning och förberedelser. Allas intressen ska rymmas i naturen och 2020 var det trångt på parkeringarna till Sveriges naturreservat och skogsområden. Kunskap om svensk natur och allemansrätten är en förutsättning för att vi ska kunna bruka naturen och samtidigt bevara den.  

– Samverkan mellan landets olika friluftsaktörer är en viktig del i projektet säger Ingela Hiltula, avdelningschef på samhällsavdelningen på Naturvårdsverket. Vi ser att det finns ett stort intresse för att gå ihop och göra något bra av året. Genom dialog och samverkan hoppas vi att kunna nå ut med friluftslivets fördelar till så många som möjligt, menar hon.

Under året kommer projektet att lyfta olika månadsteman för att belysa friluftslivets olika aspekter. Mer information finns på www.luftenarfri.nu. 

Idag när samhället är drabbat av Corona har friluftsliv och utomhusaktiviteter varit än mer uppskattade. Givetvis genomförs aktiviteter inom projektet med de restriktioner som finns för sammankomster så länge coronapandemin fortsätter. 

Varje månad har ett tema

Under året kommer varje månad ha ett särskilt tema som olika aktörer kan samlas kring och inspireras av. Självklart går det bra att inte följa månadstemat också! Här är de teman som finns för olika månader:

 • Januari - invigning
 • Februari - Inspiratör friluftsliv
 • Mars - Friluftskompis
 • April - Hela Sveriges friluftsdag
 • Maj - Friluftsliv i skyddad natur
 • Juni - Äta ute
 • Juli - Sova ute
 • Augusti - Jag har aldrig...
 • September - Gilla friluftslivet
 • Oktober - Lära ute
 • November - Må bra ute
 • December - Dialog friluftsliv
Läs mer om vad som ska hända i år: