Bötesbelopp på sjön

Att köra för fort där det är hastighetsbegränsning kan bli kostsamt. Det kostar att bryta mot sjötrafikförordningen. Här är alla aktuella belopp.

Bötesbelopp på sjön

Brott mot sjötrafikförordningen
För brott mot sjötrafikförordningen gäller följande bötesbelopp:

Hastighetsöverträdelse upp till 5 knop: 
Bötesbelopp: 1 000 kr

Hastighetsöverträdelse 6-10 knop
Bötesbelopp: 1 500 kr

Hastighetsöverträdelse 11-15 knop
Bötesbelopp: 2 000 kr

Hastighetsöverträdelse 16-20 knop
Bötesbelopp: 2 500 kr

Hastighetsöverträdelse 21-25 knop
Bötesbelopp: 3 000 kr

Brott mot sjövägsreglerna om lanternor, 
signal eller trafikseparering
Bötesbelopp: 1 200 kr

Att ankra där det är förbjudet
Bötesbelopp: 1 200 kr

Att utnyttja otillåtet område för vattensporter
Bötesbelopp: 1 000 kr

Otillåten förtöjning vid fyr, sjömärke eller liknande
Bötesbelopp: 1 000 kr

Sjöfylleri
Straffbestämmelser för sjöfylleri och grovt sjöfylleri hittar du i Sjölagen (1994:1009) i 20 kapitlet.