Broöppningar i Norrbotten

I några av våra farleder i Norrbotten finns broar som är för låga för segelbåtar. En del av broarna kan man beställa broöppning och här finns en översikt över hur du tar kontakt och info om segelfri höjd.

Broöppningar i Norrbotten
Bondökanalen i Piteå

Luleå Bergnäsbroen
(65-34,7N 22-07,6E) 
Sjökort 414, 4101
Klaffbro. Segelfri höjd vid stängd bro: 7,3 m.
Broöppning sker vid ett tillfälle mellan kl 09:00 - 10:00, 19:00 - 20:00 vardagar utom dag före söndag och helgdag.

Öppning av bron beställs minst tre timmar i förväg.
Telefon: 070-25 61 051.

Från bron ges följande signaler:

Piteå, Pitsundsbron
(65-13,9N 21-31,0E) 
Sjökort 415, 4151
Klaffbro. Segelfri höjd vid stängd bro 13,5 m Bron öppnas dygnet runt för fartyg som kräver större segelfri höjd än 13,5 m.
Broöppning beställs vardag, minst tre timmar innan passage, mellan kl 0630 - 1530, hos Vägverkets kundtjänst. Vid broöppning passar bropersonalen VHF kanal 13.
Telefon 0771-242424

Fasta broar:
Haparanda - Seskarö
Fri höjd: 11,5 meter

Broöppning Bondökanalen
Erbjuder broöppning alla dagar mellan klocken 09.00-10.00 samt 17.30-18.30.
Beställning av öppningen ska göras minst 2 timmar innan. Beställ på telefon 0911-137 01. Båtar under 4 meters höjd kan köra under bron vid normal vattennivå.