Hög tid att ta drönarkort

Under de första månaderna med nya regler har 16 840 tagit drönarkort i Sverige. Reglerna innebär att alla som flyger med drönare ska genomgå den utbildning som krävs och ta ett drönarkort. Dessutom måste varje drönare vara registrerad på en operatör.

Hög tid att ta drönarkort
Sedan årsskiftet ska alla som flyger drönare ta drönarkort.

Antalet drönarkort i Sverige har visserligen fördubblats sedan början av året, men fortfarande är det endast en liten andel av Sveriges fjärrpiloter som tagit drönarkortet. Att få drönarkort är utfärdade innebär att få fjärrpiloter har uppfyllt de nya kraven. Att ta drönarkort och registrera sig som operatör går fort eftersom hela processen är digital. På Transportstyrelsen.se kan man göra Drönarguiden, som enkelt visar vad som gäller för olika drönare och typer av flygningar.

– När värmen kommer fram och sommaren närmar sig är det många som tar fram sin drönare. Att vi fått nya regler sedan förra sommaren är viktigt att komma ihåg. Den som flyger utan drönarkort eller med en oregistrerad drönare bryter mot gemensam EU-lagstiftning, säger Tobias Fridarve, samordnare för drönare på Transportstyrelsen.

Drönarna kommer bli fler

För att ta drönarkortet görs ett digitalt teoriprov på Transportstyrelsen.se. Det är grundläggande kunskap om drönarflygandets regler som behövs och allt utbildningsmaterial finns tillgängligt kostnadsfritt. Inför sommaren förväntas flygningarna att öka, vilket betyder att fler måste ta drönarkortet och registrera sig som operatör.

– Drönarna kommer att bli fler i framtiden. Det krävs redan nu tydliga regler för att bevara en hög säkerhet i luftrummet. Reglerna underlättar utvecklingen. Drönarna kommer att få en viktig roll i framtidens infrastruktur, fortsätter Tobias Fridarve.

Precis som tidigare finns tre grundregler som alltid gäller vid flygning: man inte får flyga utom synhåll, inte flyga högre än 120 meter (utom i visa fall) och inte flyga på ett sätt som kan vara farligt för andra.

FAKTA:

De största förändringarna i de nya reglerna

  • För drönare upp till 25 kilo krävs drönarkort och registrering av operatör. Om grundreglerna följs omfattas dessa drönare av den öppna kategorin. Andra tillstånd kan dock krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.
  • Fjärrpiloter i den öppna kategorin måste genomgå utbildning och prov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gäller i fem år. Provet tar cirka 40 minuter att genomföra och vid godkänt resultat tilldelas man drönarkortet direkt. Provet för drönarkortet kostar 130 kronor.
  • Alla drönare måste registreras på en operatör med ett så kallat operatörs-ID. En drönare ska kunna identifieras på avstånd med operatörs-ID. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg. Identifiering sker med hjälp av märkning. Nya drönare ska programmeras med operatörs-ID.
  • Om man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor utan deras tillåtelse eller över folksamling, måste tillstånd sökas hos Transportstyrelsen. Högre riskflygning och tyngre drönare omfattas av ytterligare krav. Tillståndskrävande flygningar delas in i den specifika eller certifierade kategorin, beroende på risk för utomstående. Sådana flygningar kräver andra typer av bevis än drönarkort, beroende på kategori.

Läs mer om reglerna, registrera dig som operatör och ta drönarkortet på www.transportstyrelsen.se/dronare