Regeringen vill införa förarbevis för vattenskotrar

Regeringen vill införa ett förarbevis för att köra vattenskoter. Därför får Transportstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på hur ett obligatoriskt förarbevis och utbildning för att köra vattenskoter ska utformas.

Regeringen vill införa förarbevis för vattenskotrar

- Under senare år har antalet olyckor med vattenskotrar ökat. Därför införde regeringen förra året en åldersgräns på 15 år. Nu går regeringen vidare och ger Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på ett förarbevis för vattenskoter. Det ska vara ordning och reda på sjön. Nu är det slutlekt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Under de senaste åren har användningen av vattenskotrar ökat och med det antalet olyckor. Transportstyrelsen ska nu lämna förslag på hur ett obligatoriskt förarbevis och utbildning för att köra vattenskoter ska utformas. Utbildningen ska ge kunskap om var vattenskoter får köras och hur störningar för människors hälsa och miljön kan undvikas eller begränsas.

I uppdraget ingår bland annat att överväga behovet av sanktioner vid överträdelser av kraven. Dessutom ska Transportstyrelsen överväga krav på att uthyrare kontrollerar att hyrestagaren och föraren har behörighet vid uthyrning. Myndigheten ska även överväga sanktioner och kontrollmöjligheter i förhållande till både förare och uthyrare.

Regeringen har även för avsikt att under 2020 initiera en översyn av regelverket som berör vattenskotrar.

- Vattenskotrar körs ofta nära land och vid badplatser. Det kan i värsta fall innebära att människor blir påkörda, men körningen kan också gå ut över djurliv och miljön. Regeringen förbereder nu en översyn av regelverket för vattenskotrar, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

I juni 2019 införde regeringen en åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter. I uppdraget till Transportstyrelsen ingår även att utvärdera hur erfarenheterna av två sommarsäsonger med åldersgräns sett ut, samt beskriva läget rörande olyckor och olyckstillbud med vattenskoter under perioden 2017-2020.

Uppdraget till Transportstyrelsen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober.