Dioxinsanering i Båtskärsnäs hamn

Naturvårdsverket har gett 17 miljoner kronor till saneringen av dioxin i Båtskärsnäs gamla sågverksområde i Kalix kommun. Här finns nu både småbåtshamn och gästhamn.

Dioxinsanering i Båtskärsnäs hamn

– Vuxna och barn ska kunna vistas inom området under arbete och fritid utan risker för hälsan. Därför ger vi bidrag till sanering, säger Cathrine Lundin, handläggare på Naturvårdsverket.

Miljögiftet finns i jord, grundvatten och sediment. Ytterligare skäl till saneringen är att det finns risk för att damm sprids till permanentbostäder i närheten och en risk för att dioxin kan spridas ut i Bottenhavet.

Under 2016 ska saneringen förberedas med hjälp av ett bidrag på 2 miljoner kronor. Själva efterbehandlingen beräknas komma igång under 2017. Bidraget till arbetena är på 15 miljoner.