Hjälp polisen – svara på enkät om båtmotorstölder

Båtstölder inom Sverige är fortfarande ett stort problem och drabbar väldig många personer årligen. Inom Båtsamverkan arbetar vi främst med brottsförebyggande åtgärder. För att kunna vara effektiv i det arbetet behöver vi bl.a. få bredare information om dig som är båtägare.

Hjälp polisen – svara på enkät om båtmotorstölder

Denna kartläggning syftar till att identifiera problembilden. Gärningsmannen och deras tillvägagångssätt en del i detta, men dina uppgifter om dig som båtägare/målsäganden är lika viktigt. Utifrån detta underlag kommer vi sedan att rikta våra åtgärder och resurser mot områden där vi tror att vi har den största effekten.

Länk till enkäten:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CvFwVZjyvE2L_yLw5cI6wowgf5lYP-pIuM6i_-JfFblUQklWUTVYNEMyS0oxWTZRQTlaN0lCTjZRQi4u


Tack på förhand, och vi inom Båtsamverkan önskar dig en riktigt fin båtsäsong.

Rino Carlsson
Nationell operativ samordnare Båtsamverkan, Polisen