Vandringsleder Haparanda Sandskär

På ön Sandskär finns hamn, övernattningsstugor, dass, bastu, tältplats med mera. En fem kilometer lång vandringsstig går från Kumpula till Nordrevet. Ett häfte med information till 20 punkter längs leden finns att köpa i turistbyrån i Haparanda, på turbåten eller genom självbetjäning i Kumpulastugan.

Vandringsleder Haparanda Sandskär
En fem kilometer lång vandringsstig går från Kumpula till Nordrevet.

Sandskär är kanske mest känt för sina långa sandstränder och sandformationer. Men här finns också urskogar av knotiga tallar, blommande strandängar, torra enbuskhedar och frodiga björklundar. Här möter skogens arter de som håller till vid havet. På ön har man sett 251 olika fågelarter. Även den växtintresserade har mycket att upptäcka på Sandskär.

Sedan Sandskär steg ur havet har människor sökt sig hit för att jaga säl och fiska. Här finns ett kapell, gamla husgrunder, båtlänningar och gistgårdsrösen där ställningarna för näten ställdes upp. Än idag söker sig många till sina fiskarstugor på Sandskär för att fiska. Idag fiskar man mest sik, siklöja och lax.

Läs mer om besöksmålet Haparanda Sandskär-»