Med Johnny och Kenneth Stålarm på laxfiske i Luleå skärgård

En vacker sommar dag i juli fick vi följa med Johnny och Kenneth ut i Luleå skärgård när de vittjade sina laxfällor i vattnen runt Hindersön.

Vi möter upp Johnny och Kenneth Stålarm i hemmahamnen i Norrisund tidigt på morgonen. Sjöboden där bröderna har sina båtar och redskap ligger vackert till i sundet. Lugnet är påtaglig. Inga störande ljud från bilar hörs. Här är det bara måsarna och en och annan småfågel som bryter stillheten.
Dagen innan firade öborna Hindersödagen i den gamla skolan med aktiviteter middag och dans till levande musik på kvällen. Hindersöns Hembygdsförening var arrangör för Hindersödagen. Föreningen har 170 medlemmar och arbetar för att bevara och utveckla verksamheten på ön.
Trots sen kväll dagen innan för oss alla var humöret på topp när vi satte kursen ut Norrisund och ut till laxfällorna. Två av fällorna låg nära Lövskär på fastlandet och fyra i vattnen runt Hindersön. Bak rodret styrde Kenneth båten tryggt och säker genom steniga vatten i trånga farleder. Prickarna låg täta som pärlor på en snor när vi rusade fram i 20 knop. Små steniga holmar och skär passerades på varje sida. Utan farledsprickarna som fiskarna sätter ut varje vår tror jag det hade varit svårt för båtfarande turister och stugfolk att hitta säkert inn till Norrisund.