Höjda gästhamnsavgifter i Luleå skärgård

Båtsäsongen närmar sig och snart fylls gästhamnarna i Luleå skärgård med hundratals båtar. Priserna har ökat något men fortfarande är det relativt överkomligt att lägga till med båten i våra gästhamnar.

Höjda gästhamnsavgifter i Luleå skärgård
Kluntarna i Luleå skärgård.

Luleå skärgård besöks årligen av hundratals båtgäster. Det innebär slitage på bryggor och servicefunktioner. Det är en del av bakgrunden till att kommunen införde gästhamnsavgifter. I år beslutade man om en mindre höjning berättar Ove Forsberg, avdelningschef Kulturarv, skärgård och turism till Bottenviken.se

Ser man på övriga gästhamnsavgifter i Sverige ligger Luleå skärgård lågt och servicen i hamnarna blir bättre år för år. 

Luleå kommun har 9 gästhamnar med varierande service i skärgården. Alla har tillgång till toaletter, grillplatser och färdigkapat ved och en del har också raststuga, bastu och sopstation.

Gästhamnsavgiften vid kommunens gästhamnar i Luleå skärgård höjs i år från 60 kr till 100 kr och på Junkön till 150 kr. Gästande båtar kan antingen köpa ett dygnskort eller ett säsongskort. Säsongskortet kostar i år 600 kr och ger fri tillgång till alla kommunala hamnar. Säsongskortet kan köpas på Luleå turistcenter i Kulturens hus eller på alla öar med stugvärdar under högsäsongen. Stugvärdar finns på Junkön, Kluntarna och Småskär.

Är stugvärdarna inte på plats kan du swisha betalningen till 123-0190413, märk betalningen med båtens namn och ö.

Hamnavgifter och serviceutbudet på öarna i Luleå skärgård

Altappen

 • Gästplatser: 10 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Grillplatser, sopstation och torrdass
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Läs mer om Altappen här-»

Antnäs-Börstskär

 • Gästplatser: 10 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Vedeldad bastu, grillplats, raststuga, sopstation och torrdass
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Läs mer om Antnäs-Börstskär här-»

Brändöskär

 • Gästplatser: 15 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2,5-4 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Vedeldade bastur, grillplatser, sopstation, torrdass, turbåtsangöring och fem uthyrningsstugor
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Läs mer om Brändöskär här-»

Degerö-Börstskär

 • Gästplatser: 8 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2 meter
 • Hamnservice: Grillplats, torrdass och raststuga
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Läs mer om Degerö-Börstskär här-»

Björkögärdsviken på Hindersön

 • Gästplatser: 10 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga och kaj
 • Hamndjup: 3 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Vedeldad bastu, grillplats, sopstation, torrdass och turbåtsangöring. Service vid Jopikgårdenlänk till annan webbplats: Boende, restaurang, konferens, färskvatten, dusch, toalett, telefon, tvättmaskin och uthyrning till olika aktiviteter.
 • Hindersön: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Norrisund på Hindersön

 • Gästplatser: 10 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Sopstation och torrdass
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Ostisund på Hindersön

 • Gästplatser: 10 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Sopstation och torrdass
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Läs mer om Hindersöns hamnar här-»

Junkön

 • Gästplatser: 20 stycken varav cirka 15 med el
 • Förtöjning: Flytbrygga och kaj
 • Hamndjup: 2,5 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Vedeldade bastur, grillplatser med ved, café, dusch, toalett, el, skärgårdsmuseum, sopstation, ramp, fritidsbanken, turbåtsangöring och två uthyrningsstugor
 • Stugvärdar: Under högsäsongen arbetar hamn- och stugvärdar på Junkön
 • Gästhamnsavgift: 150 kronor per dygn inklusive el och dusch. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Läs mer om Junkön här-»

Kluntarna

 • Gästplatser: 30 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2,5-4 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Vedeldade bastur, grillplatser med ved, sopstation, torrdass, fritidsbanken, turbåtsangöring och tre uthyrningsstugor.
 • Stugvärdar: Under högsäsongen arbetar hamn- och stugvärdar på Kluntarna.
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Läs mer om Kluntarna här-»

Småskär

 • Gästplatser: 17 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2,5 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Vedeldad bastu, grillplatser med ved, sopstation, torrdass, fritidsbanken, turbåtsangöring och två uthyrningsstugor.
 • Stugvärdar: Under högsäsongen arbetar hamn- och stugvärdar på Småskär.
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Läs mer om Småskär här-»

Stensborg 

 • Gästplatser: 15 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga och landfast brygga
 • Hamndjup: 2 meter. 
 • Hamnservice: Grillplatser och torrdass
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Läs mer om Stensborg här-»

Andra hamnar med gästplatser i skärgården

Klubbviken Havsbad

 • Hamnavgift: På flytbryggan är avgiften 80 kr, på stenpiren 100-150 kr/ dygn. I hamnavgiften ingår el, vatten, wc och bastu/ dusch 11.00-16.00.
 • Förtöjning: Flytbrygga. Y-bommar.
 • Hamndjup: 2,5-3,5 m.
 • Hamnplatser: 45 gästplatser. Platserna varierar från 2,5 - 4,5 meter.
 • Hamnservice: Grillplatser, toalett, sophantering, bastu, färskvatten, el, dusch, vandringsleder, badstrand, turbåt, uthyrningsstugor, restaurang, kafé, tvättmaskin, minigolf.

Läs mer om Klubbviken Havsbad här-»

Likskär (Luleå Segelsällskap)

 • Hamnavgift: För icke medlem och de som ej betalt båtavgift. Förtöjning dagtid, inkl. el: 100kr Förtöjning med övernattning, inkl. el: 150kr.
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2-4 m.
 • Hamnplatser: 40-tals gästplatser. 
 • Hamnservice: Grillplatser, toalett, sophantering, bastu, färskvatten, el, dusch, vandringsleder, badstrand, restaurang, kafé, tvättmaskin.

Läs mer om Likskär här-»

Kallaxön (Neptun Båtklubb)

 • Hamnavgift: 50 kr (medlemmar gratis) och 50 kr extra om du vill ha el. Priset på el gäller alla. Anläggningen kan också erbjude tillgång till bastu och duschmöjligheter.
 • Förtöjning: Brygga
 • Hamndjup: 5 m
 • Hamnplatser: 50 gästplatser. 
 • Hamnservice: Grillplatser, toalett, sophantering, bastu, el, dusch, vandringsleder, kiosk.

Läs mer om Kallaxön här-»

Gästhamnar på fastlandet:

Ettans Båthamn

 • Gästplatser: 50 gästplatser. Inkluderar tillträde till SeaSide Resort servicehus.
 • Förtöjning: bom.
 • Hamndjup: 3 meter. 250kr/dygn.
 • Hamnservice: Färskvatten, el, kök/pentry, wc, dusch, bastu, tvättmaskin, hushålls-sopstation, latrintömning, septiktank sugtömning, påfyllning av drivmedel, sjösättnings-ramp, motorservice, restaurang, kafé. 

Läs mer om Ettans Båthamn här-»

Hagavikens Småbåtshamn

 • Gästplatser: En gästplats på brygga 3, plats 362. 4,5m bred. 100kr/dygn, swish 1234668778.
 • Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
 • Hamndjup: 2,5 meter vi normalvattenstånd.
 • Hamnservice: Sjösättningsramp, mastkran, sophantering, toalett, färskvatten, toatömning.

Läs mer om Hagavikens Småbåtshamn här-»

Kängsön båthamn

 • Gästplatser: Avgiftsfria platser finns för gästande båtar. Med bommar och långsides förtöjning.
 • Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
 • Hamndjup: 2 m
 • Hamnservice: Sjösättningsramp, Färskvatten, el, hushållssopor, torrtoalett, mastkran.

Läs mer om Kängsön båthamn här-»

Lövskär fiskehamn

 • Gästplatser: 5 gästplatser nästan längst ut på brygga E  och plats 393 - 397 med förtöjning med bom. (Stora Stenpiren). 1 st 3,9 meter bred, 2 st som är 3.4 meter breda och 2 platser som är 2,9 meter breda.  100 kr per dygn
 • Djup: 2 meter vid normalt vattenstånd.
 • Hamnservice: Färskvatten, WC & dusch, sopstation, bensin & diesel, dusch och el
 • Avgiften betalas med Swish eller till hamnvärden. Swischnummer är: 123 514 59 25, ange vad betalningen gäller, datum & gästplatsnummer.

Läs mer om Lövskär fiskehamn här-»