Ovanligt beslag under fisketillsyn

Det är högsäsong för Länsstyrelsens fisketillsyn längs kusten och under helgen gjordes fem beslag av olagliga nät. Efter ett lokalt tips beslagtogs också en särskilt konstruerad anordning för fångst av lekvandrande fisk.

Ovanligt beslag under fisketillsyn
Fångsttinan innehöll stora mängder av lekvandrande fisk som abborre, gädda och mört som kunde släppas fria för att genomföra sin lek.

Länsfiskekonsulenten Dan Blomkvist berättar

Länsstyrelsens fisketillsyn resulterade i helgen i fem beslag av olagliga nät på olika platser i Piteå- och Kalix skärgård. Samtliga nät var lagda innanför sjökortets tremeterskurva vilket inte är tillåtet under våren. Detta är ett ganska normalt resultat för tillsynen under det tidiga vårfisket.

Det som fick tillsynsmännen att höja på ögonbrynen var något helt annat. Efter ett lokalt tips kunde de lokalisera och beslagta en konstruktion som utformats för att stänga av fiskens vandringsväg till sina lekplatser och leda in den i en fångsttina.

Det var fråga om en ambitiös konstruktion där man med hjälp av virke byggt för den lilla strömmen för att fisken skulle ledas in i fångsttinan. När man gör så här så stänger man fiskådran och det är ett brott mot fiskelagen.

Länsstyrelsens tillsynsmän avlägsnade de spärrande delarna och fångsttinan beslagtogs för vidare transport till polisen. Vid kontrollen var fångstredskapet fullt med vårlekande fiskarter som abborre, gädda och mört som återutsattes i vattnet så att de kan fullgöra sin lek.

Regler som skyddar fiskebestånden

Avsnörda vikar som under våren har kontakt med havsfjärdarna utanför är viktiga lekområden för vårlekande fiskarter som abborre, gädda, mört och braxen. Detta beror på att de grunda vattenområdena tidigt värms upp och erbjuder möjlighet för en tidig lek och snabb yngeltillväxt innan det kallare kustvattnet utanför har uppnått rätt temperatur. Detta medför att en sådan vik under en kort period under våren attraherar stora mängder fisk från ett stort kustområde och att ett hårt fiske därför riskerar att skada fiskbestånden inom stora delar av skärgården.

Sedan hösten 2006 är det förbjudet att lägga nät på grundare vatten än tre meter enligt gällande sjökort, under våren (1 april – 10 juni) och under hösten (1 oktober – 31 december). De skärpta reglerna för nätfisket har kommit till främst för att skydda den utrotningshotade havsöringen men skyddar även arter som till exempel harren som leker på grunt vatten på våren.

Konstruktionen stänger av den så kallade fiskådran och hindrar fiskens vandring till lekplatserna.

Fiskens vandringsväg till lekplatserna är åter öppen.