Förra vinterhalvåret stals 370 båtar och 843 båtmotorer

Tjuvarna tar inte ledigt för att båtsäsongen är slut och att båtarna börjar vinterförvaras utan då blir det blir det i vissa fall enklare att komma åt dem. De står på land och kan enkelt kan forslas bort så det gäller att tänka till när båten ska vinterförvaras.

Förra vinterhalvåret stals 370 båtar och 843 båtmotorer

Det börjar bli dags att planera för båtupptagning vilket också tjuvar uppmärksammar eftersom det i vissa fall gör det enklare att stjäla båtar och båtmotorer som tagits upp för vinterförvaring. Det tar bara några minuter att köra iväg båten eller båtmotorn på ett släp från en obevakad båtklubb, uppläggningsplats eller ett sommarstugeområde. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) stals det från oktober 2019 till och med mars 2020 370 båtar och 843 båtmotorer.
 - Det finns en hel del man kan göra för att försvåra för tjuven som att t.ex. sätta ett kulhandskelås på släpet om båten står uppställd på tomten/båtklubben och DNA-märka båt och motor. Kan man så ska man låsa in sin båtmotor, säger Per Klingvall, Rådgivningschef på SSF Stöldskyddsföreningen.
 
När det gäller hela båtar handlar stölderna ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Båtmotorer och utrustning hamnar såväl utomlands som på andrahandsmarknaden här i Sverige. 
- Det finns flera olika tekniska metoder för att skydda sin båt men det allra effektivaste är att ha en aktiv Båtsamverkan för att minska antalet stölder av båt och båtmotorer runt om i landet. Båtsamverkan innebär bland annat att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar oavsett årstid på båtklubb/uppläggningsplats, säger Rino Carlsson, Polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.
 
Tips för en säkrare vinterförvaring 
• Starta eller delta i Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under alla årstider. Idag finns även modern teknik som kameraövervakning för att komplettera den fysiska bevakningen.
• Placera båtarna på uppställningsplatsen så att stölder försvåras.
• Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.     
• Båt, motor och utrustning bör stöldskyddsmärkas och installera spårsändare.
• Förvara din båtmotor inlåst. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
• Ta bort allt som du kan ta bort från båten som är stöldbegärligt.
• Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!