Malmporten - ett lyft för regionen

Inom ramen för projekt Malmporten planerar Luleå hamn att starta förberedande arbeten 2023 inför muddring. Ett gemensamt projektkontor har öppnats för Luleå hamn, Sjöfartsverket och anlitade konsulter.

Malmporten - ett lyft för regionen
Malmporten blir ett lyft för hela regionen, konstaterar Linda Wikman, projektledare Luleå hamn.

Genomförandet av projekt Malmporten är planerat med start 2023/2024 till 2027 och det ingår i den av regeringen fastställda nationella infrastrukturplanen.

Det rör sig om muddring och fördjupning av farlederna in till Luleå hamn och anläggande av ny djuphamn med två kajer.

75 fotbollsplaner

Vidare nya landytor för infrastruktur med logistikpark och möjlighet till företagsetableringar samt hamnplan vid kaj, motsvarande totalt 75 fotbollsplaner.

En arbetsgrupp kommer att planera för samverkan av muddring och trafikering. En viktig fråga är VTS, Vessel Traffic Service, för höjd säkerhet hos fartygstrafiken under muddringsarbetet.

– Vi kommer att ställas inför en rad utmaningar när det gäller planering och logistik som sker parallellt med muddringen under perioden maj–november, säger Linda Wikman, projektledare i Malmporten för Luleå hamns räkning.

– Fartygstrafiken ska kunna löpa på så smidigt som möjligt för våra kunder under genomförandet av farledsprojektet.

Hamnen planerar att starta sitt arbete redan 2023. En miljödom finns, planeringsarbetet har gått väldigt bra och i den bästa av världar skulle hamnen kunna starta arbetet redan 2022, enligt Linda Wikman.

- Även om hamnen kan trycka på startknappen är det regeringen som först måste ge klartecken till tidigareläggning av muddringen. Det handlar ju om att samordna resurserna för de statliga infrastrukturprojekten på bästa sätt, förklarar hon.

Närhet till hamnen är viktig

Hamnen ligger i en del av Hertsöfältet, ett 200 hektar stort grönområde varav 76 hektar avsätts för näringslivssatsningar.

Klart är att verksamheten ska rymmas inom visionen ett klimatneutralt Sverige 2030. Inget officiellt har sagts än om kommunens planer för området, men kommunen har redan kontaktats med intresseförfrågningar, huvudsakligen från internationella företag med 25–500 anställda.

Ett australiensiskt företag, med förädling inom batterikomponent branschen, är redan klart. Vid fulldrift beräknas det ge ett sjuttiotal nya arbetstillfällen i Luleå samt ett femtiotal nya jobb för grafitbrytning i Vittangi, en råvara som behövs för förädlingen.

– Närheten till hamnen och sjöfarten är viktiga faktorer i sammanhanget, säger Sofia Lampa, kommunikationsstrateg för Hertsöfältet.

– Luleå hamn och Sjöfartsverket brinner i sitt engagemang för det här projektet, summerar Linda Wikman här med Bertil Skoog, Sjöfartsverkets projektledare.