Skags-Furuholmen i Kalix skärgård

Denna barrskogsklädda ö reser sig som högst 15 meter över havet. Skogen består framför allt av tall men i viss mån även gran.

Skags-Furuholmen i Kalix skärgård

Många av de äldsta tallarna och den döda veden har förts bort av människor. Mot öns ytterkanter ligger det dock kvar en del död ved. Dessa så kallade lågor är viktiga för många sällsynta urskogsarter. Här på ön har man bland annat hittat vedsvampen harticka. På den höglänta norra delen av ön ligger stora flyttblock utspridda, hitforslade av isen under den senaste istiden.  

Naturreservatet omfattar öarna Skags-Furuholmen, Skagsgrundet och Furuholmsgrundet.

Fakta:

  • Bildat år: 1997
  • Storlek: 0,6 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Skags-Furuholmen ligger just nordväst om Bergön, cirka 8 kilometer sydost om Siknäs.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!