Rödkallen i Luleå skärgård

I det allra yttersta havsbandet i Luleå skärgård ligger Rödkallen som en utpost mot Finland. Redan under medeltidenfiskades det i vattnen runt ön.

Rödkallen i Luleå skärgård
Rödkallen i Luleå skärgård

Gästhamnen på Rödkallen

Förtöjning:
Hamndjup: ca 3m.
Hamnplatser
Hamnservice: Grillplatser, toalett, vatten, kulturminner.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.31139, 22.371619

Övrigt: Heidenstamfyr, kapell, labyrinter.

2024: Rödkallen blir mer tillgängligt för besökare med ny brygga, nytt dass och en grillplats.
Under sommaren kommer även en mindre turbåt, stridsbåten Viggen, gå ut till ön vid fem tillfällen i juli.

Rödkallen och fyren förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). De flesta stugorna är privatägda, men marken arrenderas av SFV. Kapellet ägs av Svenska kyrkan.

På ön finns en fyrplats med fyrvaktarboställen och en Von Heidenstams fyr. Här finns också lämningar efter ett medeltida fiskeläge, labyrinter, ett välbevarat kapell från 1700-talet, en lotsstuga och ett sentida fiskeläge. Vid bra väder ser man både Farstugrundens och Nordströmsgrunds kassunfyrar från Rödkallen.

Den nya lotsutkiken kom till 1950, ett 18 meter högt "funkisbygge i sex våningar. Det blev senare ombyggt till ett hotell men har förfallit under senare år.

Von Heidenstams fyr
1872 byggdes en fyr på Rödkallen, den konstruerades av Gustav von Heidenstam. Fyren byggdes med en modern stålkonstruktion som tillverkades i land och transporterades i delar till uppsättningsplatsen. Fyren som är 21,4 m hög var i bruk i 100 år. Idag är står den ett kulturminnesmärke på Rödkallen, ett vittne för den verksamhet som varit.

Kapellet som gudstjänstrum och förråd
På 1700-talet var en präst ålagd att hålla gudstjänst ute vid fiskeläget om det låg så avlägset att man inte kunde åka fram och tillbaka på samma dag. Av denna anledning byggdes omkring år 1800 ett kapell av svenska och finska fiskare. Rödkallens kapell är byggt på en liten höjd och är betydligt högre än de flesta andra skärgårdskapell. Byggnaden användes, liksom de flesta skärgårdskapell, även som förråd för fiskeutrustning på vintern samt tjänade som sjömärke. Vid sidan om kapellet fanns också en klockstapel.

Kapellet på Rödkallen.

Stenlabyrinterna
På ön finns flera märkliga stenlabyrinter. Varför debyggdes är osäkert, det kan ha varit så att man "gick labyrint" för att förbättra fiskelyckan eller mildra de hårda vindarna. Labyrinternas historia fortsätter att förbrylla. Kanske finns så lite information om dem på grund av att man trodde att magin kunde gå förlorad om man berättade om den. På Rödkallen finns flera labyrinter, den största ligger strax intill fyren.

Delar av Rödkallen ingår i "Rödkallen - Sörespens" naturreservat.

Sevärt: Labyrinten vid fyren, fyren, skärgårdsmiljön, det gamla kapellet.

Filmen är från sensommaren 2011.