Rånön i Kalix skärgård

Rånön är en gammal jordbruks- och fiskarby i äkta skärgårdsmiljö och var under århundraden den enda ön i Kalix skärgård som hade bofast befolkning. Under sommaren lever Rånön upp då många sommargäster ankommer ön. En långpromenad runt ön är en upplevelse.

Rånön i Kalix skärgård
Rånön i Kalix skärgård

Gästhamnen på Rånön

Förtöjning: Brygga
Hamndjup: ca 2 - 2,5 meter vid normalvattenstånd. Prickad farled in till hamnen.
Hamnplatser: 10
Hamnservice: Grillplatser, torrtoalett.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.742328, 22.911494

Insegling: Den stora båthamnen ligger på den norra sidan av ön. Det finns en fin brygga där även större båtar kan lägga till.

Rånön är skärgården största ö

Ön har använts som fiskeläge, sedan 1600-talet. Senare kom bofast befolkning som livnärde sig av fiske och mindre jordbruk. I början av 1800-talet användes stor del av skogen till kolskog. Det var järnbruken i Töre och Strömsund som krävde mycket bränsle och skogen blev eftertraktad. Skogen har haft betydelse på många olika sätt detta ser man genom de tjärdalar som finns lämningar av på ön.

Eftersom befolkningen ökade och antalet barn blev fler uppstod behov av skola. Den första skolan kom till Rånön 1867. 1939 lades skolan ner på ön och barnen fick då gå skola i Ryssbält. Den sista terminen i skolan på Rånön fanns det 8 elever.

1928 samma år som man började bygga bönshuset kom telefonen till ön.

Under mitten av 1900-talet avvecklades mycket av verksamheten på ön. Jordbruken lades ned efter hand och den bofasta befolkningen flyttade till fastlandet. I dag används gårdarna som fritidshus av privatpersoner.
På den östra sidan av Rånön finns Bodöviken. Detta är en vik som har bra vattendjup. Cirka 1 km från land ligger Bodöberget som är cirka 45 meter högt. Uppe på berget är det fin utsikt mot Storön, Östanfjärden, Pålängeberget och Karlsborg.

Den stora båthamnen ligger på den norra sidan av ön. Det finns en fin brygga där även större båtar kan lägga till. I närheten av hamnen finns några äldre gårdar och bönhuset ligger här. På somrarna hålls det ibland friluftsgudstjänster i bönhuset. De gamla gårdarna används idag som stugor och det finns inte någon fast befolkning på ön.

Runt gårdarna på den norra sidan av ön kan man fortfarande se spår av de människor som har funnits där och brukat jorden. Det finns hölador och gammal betes- och slåttermark.

Mellan gårdarna finns det små vägar där det går fint att ta sig fram till fots, med cykel eller med fyrhjuling. Det går också en väg från området kring bönhuset som leder fram till Bodöviken. När man följer vägen kan man se rester av en gammal smedja.

En väg leder till Rörmyrberget. Berget har en fin utsikt och har en liten grotta och flera raviner. På berget kan man se ljung, mossa och låga tallar. Man kan även se älg och skogsfågel.

Stabbsanden är en liten vik på den södra delen av ön. Stranden är lång och fin och passar utmärkt för bad. Från Stabbsandsberget är det en fin utsikt där man ser Stora huvön, Bergön och holmar i Luleå skärgård. På en del ställen finns det branta klippor och små bergsskrevor. Från Stabbsanden ser du en liten ö med en fiskestuga och rester av en ännu stuga. Vid lågt vattenstånd kan man promenera över till holmen på en sanddyna som förbinder den med Rånön.

Ett skärgårdskapell får nytt liv
(Filmen och texten under är från sommaren 2013)

På ön finns ett bönhus som byggdes 1929-1930 av öborna, och som sedan dess har varit en given samlingsplats. Bönhuset ägs av ättlingar till öborna och är omdöpt till Rånögården. Bönhuset har de senaste åren varit i behov av renovering. Medelene Johansson, en ung tjei från Kalix med rötter från Rånön driver ett spännande projekt (2013) tillsammans med flera av grannarna på ön: I sommar arbetar hon ideellt som projektledare i ett Mare Boreale-projekt med att renovera och rusta upp det gamla bönhuset. När vi besökte ön var renoveringen nästan klar och söndagen den 11 augusti öppnas dörrarna till en sommargudstjänst. I samband med gudstjänsten kan besökarna se en fotoutställning som består av Boris Erssons fototavlor från hans seglingar i Bottenvikens skärgårdar.

Till sist några rader om hur en ung man upplevde den här skärgården för 494 år sedan: Sommaren 1519 kom en skuta seglande genom Råne och Kalix skärgård på väg mot Torneå. Ombord fanns den unge prästen Olaus Magnus som var ute för att samla information om naturen och människorna i Bottenviken. Så här skev han i boken "Historia om de nordiska folken" som kom ut i Rom år 1555 då han hade tvingats i landsflykt undan Gustav Wasa. Men sommaren 1519 var Olaus Magnus förälskad i skärgården: "Utanför kusten ligga många väna öar, som med sina träd, örter och gräs skänka rikligt nöje och vederkvickelse. I trädens kronor hör man fåglar af olika slag sjunga sina ljufva sånger. I vattnet ser man fiskar i underbar mångfald, som under sin lek spritta upp övfver ytan. Överallt gör fiskaren en rik och lönande fångst. Under hela sommaren har man intet mörker, ej heller någon brännande solhetta, utan luften är lagom varm och hälsosam. I denna sköna natur, vid denna ljufliga årstid och under dessa fria förhållanden låter man icke någon skamlig lättfärdighet komma till last. Nej, kyskt och anständigt är umgänget mellan människor af olika kön. Otukt, hor och äktenskapsbrott hvarken begås eller ens nämnas hos dem." Välkomna till Rånöns kapell för en kysk och anständig stund. Den som vill följa med på en guidad tur på ön och dricka kaffe blir inte heller besviken.

Distanstabeller för Kalix