Algblomning i Kalixviken

Den 11 juli fick Informationscentralen in en rapport om en algblomning i Kalixviken i Luleå kommun. Den har bekräftats bestå av blågröna alger och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

Algblomning i Kalixviken
Blågrön algblomning i Kalixviken i Luleå kommun. Foto: Lena Sundqvist.

Vid Rörbäck i Kalixviken i Luleå kommun iakttogs en algblomning längs stranden och ute i viken i början av veckan. Ansamlingen är blågrön i färgen och vattnet är grumligt. Prov har analyserats av Umeå Marina Forskningsstation och visar att det är den blågröna algen Dolichospermun som blommar. Denna art kan producera alggifter och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna.

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen rekommenderar att man inte badar på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Rapportera in algblomningar

Så länge förutsättningarna är de rätta, med soligt, vindstilla väder och näring i vattnet, kan ytterligare algblomning uppstå längs kusten. Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111.