Smulterskäret i Luleå skärgård

Naturreservatet Smulterskäret ligger strax öster om Småskär i de yttre delarna av Luleå skärgård.

Smulterskäret i Luleå skärgård

Fornlämningar finns i form av ett gammalt fiskeläge på Smulteskärets sydöstra udde.

På Smulterskäret finns gammal naturskog, mestadels av gran. Här ger de fallna träden livsrum åt många av de sällsynta arter som hör urskogen till. I det grunda sundet mellan Smulterskäret och Mjoön bildas ständigt nya skär och grund, samtidigt som vikar snörs av och ombildas till våtmarker. För sjöfåglar, vadare och andra fåglar är de skyddade miljöerna i sundet fina häckningsplatser.

Länsstyrelsens inventeringar av kustfåglar visar att fågelbeståndet i området är synnerligen rikt på individer. Här finns bland annat landets sannolikt största dvärgmåskoloni liksom den tätaste populationen av svärta i Norrbotten. Ön är ett naturskönt område men saknar naturhamnar.

Fakta:

  • Bildat år: 2015
  • Storlek: 3,2 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Smulterskäret ligger cirka 26 kilometer ostsydost i Luleå yttre skärgård nära Mjoön.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

För att skydda fågellivet är det tillträdesförbud i sundet mellan Smulteskäret och Mjoön under tiden 1 maj till 31 juli.

Vattenskoterkörning är förbjuden i hela reservatet och man får inte heller köra snöskoter på öarna eller skada växt och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!