Sjöhistoriska k-märker tio fritidsbåtar

Sjöhistoriska museet k-märker fritidsbåtar över hela landet. Den här gången tilldelas tio båtar med hemmahamnar från Piteå i norr till Mollösund på Västkusten utmärkelsen som syftar till att uppmärksamma hur ett viktigt kulturarv hålls flytande – och levande.

Sjöhistoriska k-märker tio fritidsbåtar
Motorjakten Astrella ritades av den välkände C G Pettersson och byggdes 1913 vid Bröderna Larssons varv i Kristinehamn.

Sedan starten 2009 har Sjöhistoriska museet k-märkt sammanlagt 178 båtar. I listan, som nu innehåller tio nya namn, finns fritidsbåtar av olika slag och med hemmahamnar över hela landet.

– Det är alltid roligt med den stora bredden, här finns påkostade motorbåtar som Match II och Astrella byggda på 1910-talet. Bland segelbåtarna finns havskryssaren Kajsa från slutet av 1930-talet. Geografiskt finns båtarna från Piteå i norr via Stockholm, Visingsö och till Mollösund på Västkusten, säger Fredrik Blomqvist intendent på Sjöhistoriska museet.

Genom märkningen av kulturhistoriskt intressanta fritidsbåtar hoppas museet att detta kulturarv, som ofta tas för givet, ska uppmärksammas. Syftet är att öka kunskapen och intresset för att på så sätt ge bättre förutsättningar för både bevarande och brukande.

– De gamla välskötta fritidsbåtarna är ett kulturarv som fortfarande används och finns spritt över hela landet. Därför vill vi uppmärksamma dem och deras ägare. De här båtägarna satsar både tid och pengar på båtar som vi andra kan se till sjöss och vid bryggor, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.

Till de generella reglerna för vilka båtar som kan k-märkas hör att de ska vara byggda till och med år 1965, vara i gott skick och ha en väldokumenterad historia. Det är båtens ägare som ansöker till museet om k-märkning. Läs mer om Sjöhistoriskas arbete med k-märkning och om museets egna unika båtsamling på museets webb, här finns också listan över samtliga k-märkta båtar.

Följande 10 fritidsbåtar har nu k-märkts av Sjöhistoriska museet:

Motorbåten Advokatbåten byggdes och utformades 1948 av Georg Lindeborgs båtbyggeri på Visingsö. Advokatbåten byggdes ursprungligen som fritidsbåt men liknar till sin utformning en traditionell fiskebåt i Vättern. Sitt namn har den efter förste ägaren som var advokat till yrket. Advokatbåten är 8,3 meter lång och 2,4 meter bred. Materialet är lärk på ekspant, den har stor ruff med dukat tak samt en för denna båttyp karaktäristiskt uppstickande styrhytt. Akter om styrhytten finns en väl tilltagen sittbrunn. Tändkulemotorn, en Skandia 13A, är fortfarande densamma som sattes in när båten byggdes. Nuvarande ägare har under de senaste åren genomfört reparationer som utförts med hänsyn till båtens karaktär och ålder. Advokatbåten är därför i mycket gott skick och är i stort sett i sin helhet i ursprungligt utförande. Advokatbåten har hemmahamn på Visingsö.
Ägare är Jørn Ivar Baade, tel 0047-906 276 70

Motorjakten Astrella ritades av den välkände C G Pettersson och byggdes 1913 vid Bröderna Larssons varv i Kristinehamn. Det kravellbyggda skrovet är byggt i hondurasmahogny och är knappt 15 meter långt. Till sin utformning har Astrella en förruff, separat salong och väl tilltagen akterruff. Styrplatsen och sittbrunnen kan förses med löstagbara baldakintak. Genom åren har båten haft fyra ägare, varav den nuvarande ägt båten i 40 år. En del reparationer och mindre förändringar (t ex tillkommen skorsten efter 1980) har skett under båtens mer än 100-åriga existens – men till största delen är Astrella i originalutförande sedan byggåret. Båten har idag sin tredje motor, ursprungligen fanns en Albin motor på 25 hästkrafter. Astrella är ett exempel på en exklusiv fritidsbåt från den tidsperiod då de mest välbeställda skaffade sommarhus i skärgården och en representativ båt behövdes. Den kompletta ägarlängden är känd och hemmavattnen har alltid varit i Stockholms vatten. Astrella har hemmahamn i Stockholmstrakten.
Ägare: Lars Östervall, tel: 0707-60 85 35

Havskryssaren Gullmar VI är en ketchriggad segelbåt ritad och beställd av den välkände konstruktören Arvid Laurin. Den är byggd i ett exemplar 1956-57 på Rosättra varv i Norrtäljetrakten. Skrovet är klinkbyggt i mahogny – medan kölpartiet är kravellbyggt. Den tvåmastade riggen är fortfarande original sedan båten byggdes. I en tidskrift från 1956 beskriver Laurin Gullmar VI med den karaktäristiska valdäckade utformning samtidigt som han var mån om både om det praktiska och bekväma. Gullmar VI speglar 1950-talets kombination av traditionell teknik och moderna önskemål. De detaljer som tillkommit under åren förändrar inte att Gullmar VI fortfarande idag till största delen är ett stycke välbevarat 1950-tal. Hemmavattnen är idag runt Stockholm. Nuvarande ägare står för ett medvetet föredömligt underhåll. Hemmhamn: Stockholm
Ägare: Rickard Carmi, tel: 070-746 34 01

Motorbåten Hobby ritades och det klinkbyggda skrovet utfördes vid Berggrens båtbyggeri i Piteå 1964. Beställaren, som var nuvarande ägarens farfar, högg själv eget furuvirke till båten och byggde även överbyggnad (i mahogny) och inredning. Till karaktären är Hobby en högsjöbåt med en överbyggnad som i linjerna präglas av 1960-talet. Från början hade båten en äldre motor som förste ägaren redan köpt (innan båten blev färdig) men sedan 2010 har Hobby en Lomatec diesel. Historien om båten är främst kopplad till nuvarande ägares familj och trakterna kring Piteå. Den kompletta ägarlängden visar att den även haft en period i Arjeplog med annan ägare. Vad gäller underhåll och reparationer så har det gjorts med för båten traditionella material och metoder. Nuvarande ägaren har mycket stor medvetenhet om både båtens historia och karaktär. Motorbåten Hobby är idag i mycket gott skick. Hemmahamn: Piteå
Ägare: Kenneth Lundman, tel: 0033-670 828 703

Kostern Kajsa är en spetsgattad havskryssare, ritad av Tore Herlin och byggd på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn. Skrovet är i oregon pine, överbyggnaden i mahogny och däcket är sedan omkring 40 år i teak. Med sin bermudarigg med peke och tre försegel är den aktuella båten en god representant för havskryssartypen.  Kajsa byggdes 1937-38 av ett konsortium som tänkte sig export till Storbritannien. Dock blev båten kvar i Sverige på grund av världsläget. Kajsa har under åren funnits både i Gävle, Stockholms skärgård, Blekinge och Skåne. Hemmavattnen är sedan drygt 10 år åter i Stockholm. Under åren har vissa mindre förändringar gjorts samtidigt som underhåll och reparationer gjorts med god medvetenhet. Nuvarande ägare har en hög ambitionsnivå vilket innebär att Kajsa idag är i ett mycket gott skick. Hemmahamn: Stockholm
Ägare: Anders Wästfeldt, tel: 070-974 28 93

Motorbåten Kie är en Monark Crescent 47 konstruerad av Harry Becker och byggd 1963. Under de senaste knappt 50 åren har den tillhört en och samma familj. Båten kan ses som en moderniserad form av campingbåt där skrovet gjordes i glasfiberarmerad plast. Kie är 4,6 meter lång och 1,8 meter bred. Det synliga trä som finns i rutramar, lister och säten är tillverkat i mahogny. Kie har genom åren funnits både i Nyköping och de senaste 25 åren i Mollösund (Orust) på Västkusten. Båten har kvar sin karaktär sedan den byggdes även om vissa detaljer ändrats genom åren, t ex pulpit som tillkom för 20 år sedan. Hemmahamn: Mollösund (Orust kommun)
Ägare: Magnus Örnfeldt, tel: 070-886 56 14

Den så kallade Mälarslupen Lången är en kravellbyggd rundbottnad öppen motorbåt med akterspegel och litet för- och akterdäck. Motorn var ursprungligen av märket Merx – men sedan 1980-talet sitter en Yanmar 2GM i båten. Materialet är mahogny på ek- och järnspant. Genom åren har i stort sett inga ändringar gjorts på båten. Det kan konstateras att den aktuella båten tillhör den tidiga generationen fritidsbåtar – då främst välbeställda skaffade båtar av den här typen. Genom ett omfattande efterforskningsarbete har ägarna i år kunnat rekonstruera båtens ägarlängd. Vad gäller Långens historia så har den under nästan 70 år funnits vid en sågverksdirektörs villa, strax söder om Uppsala. När fastigheten bytt ägare har båten följt med. Efter en kort period i Östergötland är båten nu åter i Mälarens vatten, numera i Stockholms stad. Motorbåten Lången är idag i mycket gott skick och nuvarande ägare har stor medvetenhet om både dess karaktär och traditionella teknik. Hemmahamn: Stockholm
Ägare: Claes Frisk och Per Carlsson, tel CF: 072-502 57 92

Salongsmotorbåten Match II som ritades av Knut Ljungberg och byggdes 1918 på Gustafssons & Anderssons varv på Lidingö är en unik och välkänd båt tack vare både konstruktion och historia. Det kravellbyggda skrovet är byggt i mahogny och är drygt 14 meter långt. Match II är en så kallad motorjakt med bekväma utrymmen för representation. Den exklusiva båten byggdes för Svenska Tändsticks Aktiebolaget, med direktören Krister Littorin som formell ägare. Tack vare den kompletta ägarlängden kan båtens historia följas från beställaren, via konkursauktionen efter Kreugerkraschen, den stora renoveringen på tidigt 1990-tal i Västervik, till nuvarande ägare. Match II har även gjort en avstickare till finska vatten men är numera åter i Stockholmstrakten. Tack vare ett ambitiöst och medvetet underhåll är båten idag i ett mycket gott skick. Den nuvarande ägaren har nyligen gett interiören en väl utförd upprustning. Hemmahamn: Stockholm
Ägare: Linda Karlbom, tel: 073-535 85 75

Motorbåten Rally ritades av den välkände C G Pettersson 1933 och byggdes sannolikt vid Hjalmar Janssons Båtvarv i Gröndal, Stockholm. Rally är kravellbyggd i mahogny på järnspant med fördäck och överbyggnad i samma träslag. Den ursprungliga motorn var en Penta L4 men numera har båten en Iveco 40 Hk. Ritningen skulle, enligt det samtida marknadsföringsmaterialet, ge en ”snabbgående ruffmotorbåt”.  De äldre fotografierna visar både båtens utseende – men berättar även om båtlivet med första ägarfamiljen. Redan i slutet av 1930-talet förändras fram- och sidorutorna till det utseende de fortfarande har idag. Motorbåten Rally är idag i mycket gott skick och nuvarande ägare har stor medvetenhet om både dess karaktär och historia. Hemmahamn: Lidingö
Ägare: Eva och Claes-Göran Westerberg, tel: 070-5702609

Motorbåten Spolen byggdes 1925 efter ritning av Ruben Östlund på Engströms varv, Tynningö (Vaxholms kommun). Spolen tillhör den tidiga generationen exklusiva fritidsbåtar från en tid då endast de välbeställda hade råd och möjlighet att skaffa sig en sådan båt. Spolen användes som passbåt det vill säga främst för kortare transporter. Den har ett kravellbyggt knappt 8 meter långt skrov i mahogny, öppen sittbrunn och vindruta. I samband med en översyn på tidigt 1970-tal plastades undervattenskroppen av skrovet. Under de senaste åren har omfattande reparationer genomförts på ett medvetet sätt, resultatet är en båt som är i mycket gott skick. Genom åren har Spolen främst haft hemmavatten runt Stockholm, där till exempel de första två ägarna (far och son) hade henne i drygt 90 år. Nuvarande ägare har nyligen tagit över båten och visar stort engagemang för dess karaktär och historia.
Hemmahamn: Stockholm
Ägare: Mohan Pakkurti, tel: 072-541 1859