Naturreservatet Haparanda Sandskär, Letto och Ylikari

Naturreservatet Haparanda Sandskär ligger i Malifjärden och gränsar till nationalparken Haparanda skärgård. Två öar ingår i reservatet, Letto och Ylikari.

Naturreservatet Haparanda Sandskär, Letto och Ylikari

Letto och Ylikari är båda långsmala och karaktäriseras av blockiga, exponerade stränder med sandvegetation högre upp. Ylikari är opåverkad av människor men på Letto finns ett fiskeläge med tillhörande bryggor. Här finns även en så kallad labyrint, en stensättning av klappersten med ett enhetligt mönster i form av en ingång och ett antal ringar.

Fakta:

  • Bildat år: 1982, då omfattade reservatet även det som idag är nationalparken Haparanda skärgård.
  • Storlek: 10 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
  • Övrigt: För båttrafik, kontakta Haparanda turistbyrå.

Hitta hit:

Naturreservatet ligger cirka 28 kilometer sydsydväst om Haparanda. Beläget i Malifjärden i direkt anslutning till nationalparken Haparanda skärgård.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet.

  • jakt är förbjuden i hela reservatet.
  • eldning får ske på särskilt anvisade platser.
  • på ön Ylikari råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli på grund av häckande fåglar.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!