Ska du fiska med fasta redskap vid Norrbottens kust?

Just nu gäller inget undantag från den av EU beslutade landningsskyldigheten för fiske efter lax vid Norrbottens kust 2021.

Ska du fiska med fasta redskap vid Norrbottens kust?

Det innebär att fiske med olika typer av fällor, ryssjor och liknande fasta redskap endast kommer att vara tillåtet under den tid som fiske efter lax är tillåtet. Det gäller även om syftet med fisket är att fånga andra arter som exempelvis strömming eller sik och bestämmelsen gäller för såväl yrkesfiskare som fritidsfiskare.

EU jobbar på nya regler kring landningsskyldigheten som kan komma att förändra denna situation men i dagsläget kan Länsstyrelsen i Norrbottens län inte säga när beslut om dessa kommer att fattas eller när aktuellt beslut kommer att träda i kraft. De regler som beskrivs i denna information gäller därför tills vidare.

Havs och Vattenmyndigheten (HaV) kommer publicera på deras webbplats nytt om fiskeregler. 

Fiskestoppet kan komma att omfatta fiske med fasta redskap efter samtliga arter. Det är därför viktigt att både du som är yrkesfiskare och fritidsfiskare håller dig uppdaterad på HaVs sida.

Torneälvens fiskeområde

Yrkesfiske och fritidsfiske:

  • Från och med 17 juni klockan 12:00 är det tillåtet att fiska med fasta redskap efter samtliga arter. Fiske är tillåtet till HaV beslutar om fiskestopp.

Norrbottens övriga kustområde

Yrkesfiske:

  • Från och med 17 juni är det tillåtet att fiska med fasta redskap efter samtliga arter. Det kan förekomma särskilda bestämmelser i länets fredningsområden. Fiske är tillåtet till HaV beslutar om fiskestopp.

Fritidsfiske:

  • Från och med 1 juli är det tillåtet att fiska med fasta redskap efter samtliga arter. Fiske är tillåtet till HaV beslutar om fiskestopp.

Mer information

Vill du ha mer information kan du kontakta Länsstyrelsens fiskehandläggare. Du hittar en sammanställning om information om laxfisket på HaVs sida.