Besök Rödkallen i sommar med stridsbåt Viggen

I sommar har man möjlighet att besöka Rödkallen i Luleå skärgård. Laponia Rederi kommer i samarbete med Luleå kommun att erbjuda fem resor ut till Rödkallen under juli månad.

Besök Rödkallen i sommar med stridsbåt Viggen

Rödkallen är en ö i yttersta havsbandet i Luleå skärgård och en utpost mot Finland. Vid bra väder ser man både Farstugrundens och Nordströmsgrunds kassunfyrar från Rödkallen.

På ön som bara är cirka 30 hektar stor finns ett trettiotal fritidshus, historia och fiskelägen – gamla som nya. Redan under medeltiden besöktes Rödkallen av fiskare från Karlö i Finland. Framförallt var det den goda tillgången av strömming som lockade. Med tiden upptäckte även borgarna från Luleå det goda fisket vid ön. 

Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet blev sjöfarten allt mer intensiv. Eftersom inseglingen till Luleå var fruktad installerades 1814 lotsar på Rödkallen. De utsågs bland fiskarbefolkningen och benämndes "modiga män".

Läs också historien om Alma som gick på grund utanför Rödkallen och besättningen på sex blev räddades tack vare en heroisk insats av lotsarna på Rödkallen-»

I många år har hamnen på Rödkallen varit i dåligt skick och har i dom senaste två åren varit stängt för gästande båtar. I år är Rödkallen mer tillgängligt för besökare med ny brygga, nytt dass och en grillplats.

Rödkallen med stridsbåt Viggen
I sommar kan du som inte har egen båt besöka Rödkallen med Laponias stridsbåt Viggen. Turen ut till ön går via Tjuvholmssundet och Germandöfjärden ut mot Rödkallen. Väl framme på ön får man följa med på en guidad vandring. På vägen tillbaka passerar båten Sandgrönnorna, Junkön, Klubbviken och hamnområdet. Turerna går måndagar 3 till 31 juli från Södra hamn i Luleå. Priser och mer info finns på rederiets egen hemsida.

 

Se och göra på Rödkallen

Von Heidenstams fyr
1872 byggdes en fyr på Rödkallen, den konstruerades av Gustav von Heidenstam. Fyren byggdes med en modern stålkonstruktion som tillverkades i land och transporterades i delar till uppsättningsplatsen. Fyren som är 21,4 meter hög var i bruk i 100 år. I dag är den ett kulturminnesmärke på Rödkallen, ett vittne för den verksamhet som varit. Nedanför fyren ligger fyrvaktarboställen.

Den nya lotsutkiken kom till 1950, ett 18 meter högt "funkisbygge i sex våningar. Det blev senare ombyggt till ett hotell men har förfallit under senare år.

Kapell för gudstjänst och som förråd
På 1700-talet var en präst ålagd att hålla gudstjänst ute vid fiskeläget om det låg så avlägset att man inte kunde åka fram och tillbaka på samma dag. Av denna anledning byggdes omkring år 1800 ett kapell av svenska och finska fiskare. Rödkallens kapell är byggt på en liten höjd och är betydligt högre än de flesta andra skärgårdskapell. 

Magiska stenlabyrinter
På ön finns flera märkliga stenlabyrinter. Varför de byggdes är osäkert, det kan ha varit så att man "gick labyrint" för att förbättra fiskelyckan eller mildra de hårda vindarna. Labyrinternas historia fortsätter att förbrylla. Kanske finns så lite information om dem på grund av att man trodde att magin kunde gå förlorad om man berättade om den. På Rödkallen finns flera labyrinter, den största ligger strax intill fyren.

Kargt landskap och rikt fågelliv
Rödkallen ingår i naturreservatet "Rödkallen-Sörespen", som är av riksintresse för kulturminnesvården. Öns hedlandskap är kargt, den låga ön är till största delen täckt av svallad morän och sand. Här och var finns mindre dungar av al och tall. Stora mängder Bottenviksmalört växer på Rödkallen. Fågellivet är rikt med bland annat gäss, labb, roskarl och häckande tobisgrisslor.

Trots sitt karga landskap växer och blommar det runt dom röda stugorna på ön.

Läs mer om Rödkallen-»