Skrotbåtar växande problem

Skrotbåtar spås bli ett stort problem inom en nära framtid när fritidsbåtar från 60- och 70-talet inte längre är sjödugliga. Idag finns endast ett fåtal platser där man kan lämna sin skrotbåt till återvinning och destruktion.

Skrotbåtar växande problem

Nu diskuterar olika intressenter från branschen hur ett framtida system för hantering av skrotbåtar kan se ut.

Idag saknas ett system för återvinning av skrotbåtar i Sverige. På en workshop den 3 december diskuteras nu både skrotbåtsproblemets omfattning och lämpliga lösningar. Workshopen arrangeras av bland annat ITM vid Stockholms universitet och stiftelsen Håll Sverige Rent.

– Vi vill att det skapas system som gör det lätt att göra rätt och därigenom hindrar nedskräpningen innan den uppstår. Därför är det viktigt att uppmuntra den här typen av intressentdialog, säger Anna Linusson, vd för stiftelsen Håll Sverige Rent. Genom workshopen hoppas vi komma ett stort steg närmare en lösning.

På workshopen deltar bland annat båtbranschen, avfallsbranschen, försäkringsbranschen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Workshopen genomförs med stöd från Nordiska ministerrådet och Havs- och vattenmyndigheten.

Syftet är att identifiera problemen med skrotbåtar och hur stora dessa är med avseende på nedskräpning och andra miljöproblem, samt att diskutera återvinning av material på en båt och vilka lösningar som kan finnas. Även ansvarsfrågan och regelverket kommer att diskuteras.

Målet är att få ett underlag för att kunna införa ett nationellt system för omhändertagande av skrotbåtar i framtiden.

– Diskussionerna och slutsatserna från workshopen kommer att fungera som underlag inför kommande ställningstagande om en miljöanpassad hantering av skrotbåtar, säger Britta Eklund från Stockholms universitet. Förhoppningsvis har vi kommit en bra bit på vägen efter vår workshop.