Gråsjälören i Luleå skärgård

Mitt i stadsfjärden ett stenkast från Luleå stadskärna ligger ön Gråsjälören. En typisk skärgårdsö med vackra sandständer.

Gråsjälören i Luleå skärgård
Gråsjälören i Luleå skärgård

Gästhamnen på Gråsjälören

Förtöjning: Flybrygga och brygga för turbåtar.
Hamndjup: 2 m.
Hamnplatser:
Hamnservice: Grillplats, toalett, sophantering, raststuga och omklädningsrum. Badstrand.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.567397, 22.155368

Gråsjälören

- är anpassad för båtfolket med grillplatser, vedförråd, toaletter, sophantering och båtbryggor. Ön arrenderas av Luleå Lions Club som har rustat upp ön med byggnader, anpassning för funktionshindrade, grillplatser mm. Vintertid är ön målet för många som promenerar efter isvägarna. Lions Luleå får genom frivilliga arbetsinsatser in pengar från fika och korvförsäljning, pengar som används i Lions hjälparbete.

Den lilla ö arrenderades 1898 ut av staden till Luleå Fabriks- & Hantverksförening.
Det steniga grundet tillfördes matjord och förvandlades genom grässådd och lövplantering till ett parkliknande och gästvänligt utflyktsmål. Så småningom byggdes den jakttornsliknande serverings- och samlingslokalen, Hantverkshyttan, som stod på ön under närmare ett halvt sekel.

Gråsjälören

Restaurangen hölls öppen både vinter och sommar. Väg hölls plogad ut till ön under vintern där bl a skidtävlingar hölls. På sommaren anordnades långdistanssim från hamnpiren till Gråsjälören och åter.

Under början av 30-talet byggdes en utedansbana som komplement till Hantverkshyttan som då fungerade som dansrestaurang. Även badplatsen iordningsställdes med hopptorn, trampolin, omklädningsrum m m. Detta gjorde Gråsjälören till en ännu mer uppskattad festplats.

Av olika orsaker trappades verksamheten så småningom ner. Lokalerna utsattes för vandalisering och kunde till slut inte användas. I början av 1960-talet revs Hantverkshyttan och ön har sen dess och fram till 1996 legat tämligen öde. Ön arrenderas fr o m 1996 av Luleå Lions Club som de senaste åren ordnat grillplatser, vedförråd, toaletter, sophantering, båtbryggor m m.

Film från Gråsjälören

Hjeltes festbyrå i samarbete med Lions Luleå kan nu erbjuda grupper att besöka sagoön Gråsjälören i Luleå skärgård, 2 km utan för södra hamnen i Luleå. Transport, middag och aktiviteter kan erbjudas.